Skočiť na hlavný obsah

DOPRAVA

TransFleet

Základným princípom systému TransFleet je kontrola dopravných procesov v reálnom čase. Unikátnym spôsobom prepája systémy plánovania verejnej dopravy, sledovania polohy a prevádzky vozidiel a systém počítania počtu a pohybu cestujúcich. Dopravca tak získava komplexný pohľad o aktuálnom i dlhodobom stave dopravy.


Výsledkom monitorovania a riadenia dopravy v reálnom čase je obrovské množstvo získaných údajov, ktoré sú spracovávané a ich dôležité aspekty sú prezentované užívateľom.

Operatívny manažment

TransFleet vyhodnocuje odchýlky od plánu takým spôsobom, aby dispečer nebol nútený neustále sledovať monitor počítača, ale aby bol na problematické situácie a stavy vhodne upozornený. Systém na základe predchádzajúcich skúseností automaticky poskytuje možné riešenia danej situácie.


Kvalita dopravy

Spoločnosti prevádzkujúce verejnú dopravu, prostredníctvom údajov získaných z monitorovania dopravy, dokážu vyhodnotiť efektivitu svojich činností a služieb vo vzťahu k cestujúcim. Dopravca vďaka systému TransFleet získava analytické prehľady a nástroje pre hodnotenie kvality práce zamestnancov ako aj odporúčania pre tvorcov cestovných poriadkov.

Systém TransFleet vo vzťahu ku kvalite umožňuje:

  • vykonať kontrolu pokrytia plánovaných spojov vodičmi a vozidlami
  • realizovať korekcie vykonaných spojov
  • spravovať posilové, posunuté a náhradné spoje
  • vyhodnotiť skutočnú jazdy v porovnaní s cestovnými poriadkami
  • analyzovať vykonanú trasu
  • analyzovať kvalitu vykonávania dopravy
  • kontrolovať prestupy a nadväznosti

Prevádzka vozidla

TransFleet dokáže monitorovať prevádzkové veličiny vozidla. Získané informácie slúžia ku kontrole správania sa vodiča vo vzťahu k vozidlu počas vykonávania plánovanej práce, čím umožňujú výrazne efektivizovať prevádzkové náklady. Rovnako slúžia aj k monitorovaniu a vyhodnocovaniu kvality poskytovaných služieb smerom k cestujúcim napr. sledovaním vnútornej teploty vo vozidle, spôsobom jazdy vodiča (prudké zrýchlenie, prudké brzdenie). Je možné tiež sledovať spotrebu paliva vo vybranom časovom období, na konkrétnej linke, trase,alebo podľa linky a vodiča.


Monitorovanie stavu a porúch zariadení vo vozidle

Funkcionalita internetového portálu dispečerského informačného systému zabezpečuje, že dispečer je formou alarmu upozornený na neštandardné situácie vo vozidlách. Operatívne môže zasiahnuť do plánu dopravy a riešiť vzniknuté problémy. Systém mu umožňuje priamo komunikovať s vodičom formou hlasovej a textovej komunikácie. V prípade potreby, dispečer v systéme dokáže preplánovať spoj, vodiča alebo vozidlo, pričom sa dané zmeny okamžite premietnu aj do palubných počítačov vo vozidlách.

Hľadáte vhodné riešenie pre vašu spoločnosť?