Skočiť na hlavný obsah

Smart City

Platforma GO

Prinášame komplexný prístup k fungovaniu dopravy mestského regiónu v snahe zabezpečiť udržateľný rozvoj. Pre regióny a mestá ponúkame unikátne riešenie inteligentnej dopravy. Naším cieľom je integrácia všetkých druhov dopravy do jednej aplikácie tak, aby si cestujúci občan mohol vybrať najvhodnejší spôsob cestovania z miesta, kde sa práve nachádza, do svojho cieľa. Naše riešenie sme integrovali do Platformy GO.


Regióny a mestá môžu Platformu GO prispôsobiť svojim možnostiam verejnej dopravy a riešeniam udržateľnej mobility, ktoré ponúkajú. Cestujúci tak získavajú inteligentné riešenie, ktoré uľahčí ich každodenné cestovanie stále po ruke.

Platforma GO integruje rôzne systémy trvalo udržteľnej dopravy

Platforma GO poskytuje informácie o doprave v reálnom čase

Platforma GO umožnuje navigáciu v meste a plánovanie trasy

Platforma GO zjednodušuje a urýchľuje pohyb v meste

Platforma GO umožňuje napojenie na iné mestské systémy mobility
Hľadáte vhodné riešenie pre vašu spoločnosť?