Skočiť na hlavný obsah

DOPRAVA

TRANSFLEET

Dopravným spoločnostiam ponúkame moderný nástroj pre riadenie vozidiel v oblasti verejnej dopravy v reálnom čase, ktorý podporuje:

 • znižovanie prevádzkových nákladov
 • zvyšovanie kvality dopravy
 • prevenciu vzniku budúcich problémov
 • spokojnosť a bezpečnosť cestujúcich
 • zlepšenie informovanosti cestujúcich a zjednodušenie reklamácií
 • analytické prehľady a efektivitu riadenia dopravy.

TRANSOFFICE

Komplexný balík nástrojov TransOffice prináša integrovaný pohľad na obchodné procesy v oblasti verejnej dopravy. Modulárne, škálovateľné, konfigurovateľné riešenie je pripravené prispôsobiť sa potrebám zákazníka v oblasti:

 • osobnej dopravy, jej plánovania a vyhodnotenia
 • správy a konfigurácie správania predajných zariadení
 • prípravy vstupných dát pre predajné zariadenia
 • spracovania štatistiky z predajných zariadení
 • evidencii zamestnancov, vozidiel a ich výpadkov
 • správy a personalizácie dopravných kariet

Hľadáte vhodné riešenie pre vašu spoločnosť?