Skočiť na hlavný obsah

DOPRAVA

TransOffice

Komplexný balík nástrojov TransOffice prináša integrovaný pohľad na obchodné procesy v oblasti verejnej dopravy. Modulárne, škálovateľné, konfigurovateľné riešenie je pripravené prispôsobiť sa potrebám zákazníka v oblasti:

 • osobnej dopravy, jej plánovania a vyhodnotenia
 • správy a konfigurácie správania predajných zariadení
 • prípravy vstupných dát pre predajné zariadenia
 • spracovania štatistiky z predajných zariadení
 • evidencii zamestnancov, vozidiel a ich výpadkov
 • správy a personalizácie dopravných kariet

Osobná doprava

Systém TransOffice predstavuje softvér pre plánovanie dopravy. Umožňuje plánovanie práce vodičov s priradením konkrétnych vozidiel na celý mesiac. V pláne sú pritom zohľadnené aj výpadky zamestnancov a vozidiel. Dokáže vygenerovať stazky, vytvárať turnusy a umožňuje ich export a tlač.

Okrem pravidelnej dopravy je možné evidovať aj objednávky pre nepravidelnú dopravu, jej naplánovanie, spracovanie vykonanej cesty a fakturáciu zákazníkovi.

Programy poskytujú rôzne prehľady výkonov vodičov a vozidiel zo staziek. Poskytuje podklady hrubých miezd vodičov pre mzdové programy a export faktúr z nepravidelnej dopravy do účtovníckych systémov.

Systém má v časti osobnej dopravy integrovanú tiež možnosť tvorby cestovných poriadkov.


Správa zariadení

Systém TransOffice komunikuje s rôznymi elektronickými predajnými a kontrolnými zariadeniami. Ide najmä o predajné zariadenia a označovače cestovných lístkov v autobusoch, predpredajné zariadenia, automaty, eShopy, revízorské čítačky, tabule a hlásiče vo vozidlách. TransOffice monitoruje a plánuje komunikáciu s týmito zariadeniami a zabezpečuje samotnú výmenu potrebných údajov.

Správa zariadení predstavuje:

 • evidenciu aktívnych zariadení
 • nastavenie, nahrávanie a načítavanie dát do/zo zariadení
 • nastavenie a nahrávanie vstupných údajov (cestovné poriadky, tarifný systém, vzory lístkov, ...) do predajných elektronických zariadení
 • načítavanie údajov (štatistika) z predajných elektronických zariadení
 • príprava zvukov pre hlásiče zastávok, vstupných dát pre informačné tabule, pre zvýšenie informovanosti cestujúcich
 • napomáha zjednodušeniu reklamácií

Štatistika

Systém TransOffice spracováva štatistiky z osobnej pokladne, zo zariadení a čipových kariet.

OSOBNÁ POKLADŇA SLÚŽI NA:
 • evidenciu a rozúčtovanie odvodu tržieb vodičov z odpočtov z elektronických pokladní ako aj ostatných príjmových a výdavkových dokladov pokladne
 • prepojenie spracovania odpočtov s čítačkou peňazí na odvod tržieb vodičov
 • zobrazenie a tlač prehľadov spracovaných dokladov a export rozúčtovania dokladov do externého účtovníctva
PREHĽADY ZO ZARIADENÍ UMOŽŇUJÚ:
 • zobrazenie a tlač sumárnych prehľadov (tržby, DPH, počet cestujúcich, ...) podľa taríf, liniek, spojov, zastávok, zariadení, vodičov
 • zobrazenie a tlač rôznych špeciálnych zákazníkmi definovaných prehľadov a zostáv
 • zoznam jednotlivých lístkov a opis konkrétneho lístka
 • export štatistiky z predajných elektronických zariadení do Zúčtovacieho centra a do rôznych iných externých systémov
PREHĽADY Z ČIPOVÝCH KARIET UMOŽŇUJÚ:
 • zobrazenie a tlač rôznych prehľadov transakcií s elektronickými peňaženkami (EP) a predplatných časových lístkov zakúpených na ČK
 • zobrazenie a tlač podrobného účtu zvolenej karty s možnosťou online načítania transakcií vykonaných u iných dopravcov zo Zúčtovacieho centra
 • zobraziť a vytlačiť zoznamy kariet a ich zostatkov podľa najrôznejších kritérií

Personalizácia

Personalizácia zahŕňa evidenciu dopravných kariet. Prostredníctvom tejto funkcionality systému je možné vydať duplikát karty jej držiteľovi v prípade straty, poškodenia alebo skončenia platnosti.

Personalizácia tiež umožňuje vytvoriť vlastnú potlač čipovej karty údajmi držiteľa a vydavateľa a zapísať údaje do čipu karty.


DOPLNKOVÉ FUNKCIONALITY

 • evidencia zamestnancov a ich výpadkov, ktoré slúžia k plánovaniu dopravy s možnosťou ich exportu do mzdových programov
 • evidencia vozidiel, sledovanie a plánovanie ich údržby
 • evidencia dopravných nehôd vozidiel
 • evidencia zákazníkov
 • prehľady z revízorských kontrol a evidencia čiernych pasažierov
 • skladové hospodárstvo a dielňa

Hľadáte vhodné riešenie pre vašu spoločnosť?