Skočiť na hlavný obsah

Možnosti preferencie hromadnej dopravy

Spoločnosť TransData sa podieľa ako hrdý partner, ale aj prednášajúci na odbornom seminári „Možnosti preferencie hromadnej dopravy“, ktorý sa uskutoční už v stredu 15.5.2019 v sále Domu Odborov v Žiline.

 

Organizátorom seminára sú noviny Logistický monitor. Na spoluorganizácií sa podieľajú aj  Žilinská univerzita v Žiline, Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov, Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina (SOPK Žilina).

Prednášky a následná diskusia seminára sa budú venovať témam z oblasti hromadnej dopravy, od preferencie rôznych foriem dopravy v mestách, prímestskej, ale aj medzinárodnej doprave, ale aj alternatívnym formám hromadnej dopravy, ako je napríklad bikesharing a ich vplyvu na vývoj trendov v osobnej doprave.

Pre spoločnosť TransData je česť, byť nielen hrdým partnerom podujatia, ale zároveň aj prispieť svojimi odbornými znalosťami prostredníctvom prednášok Elektronická stazka – prípadová štúdia, ktorú bude viesť pán Marián Chovanec a Mobilita v mobile, ktorú bude viesť Róbert Hájek. Kompletný harmonogram semináru nájdete v prílohe tejto správy.