Skočiť na hlavný obsah

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 69536/L  plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

 

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:

TransData s.r.o., M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236 alebo prostredníctvom e-mailu: gdpr@transdata.sk

 

Odporúčame prečítať si celé zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete v priložených dokumentoch

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov