Skočiť na hlavný obsah

Máme za sebou úspešnú realizáciu veľkého zahraničného projektu System FALA

V uplynulom roku sa TransData podieľala na realizácii veľkého zahraničného projektu “System FALA” pre spoločnosť InnoBaltica.

Do projektu je zapojených 11 významných miest Pomoranského vojvodstva (severné Poľsko), v ktorých dopravu zabezpečuje 19 dopravcov vrátane dvoch železničných dopravcov.  

Systémovým integrátorom projektu je spoločnosť Asseco Data Systems, ktorá zabezpečuje súčinnosť vlastných tímov a 8 dodávateľských firiem vrátane spoločnosti TransData.

Cieľom spoločnosti TransData bola dodávka dispečerského systému TransFleet, backoffice systému TransOffice a vyhľadávača spojení pre dopravnú aplikáciu FALA. Dôležitou súčasťou zavedenia našich systémov bola aj konsolidácia vstupných dát od všetkých zapojených dopravcov.
 

Rozsah zapojenia TransData:

  • konsolidácia vstupných dát cestovných poriadkov od zapojených dopravcov 
  • vyhľadávač spojenia (vyhľadávací algoritmus a jadro)
  • nástroj pre administratívu parametrov vyhľadávača cestovných poriadkov
  • mapový server 
  • dispečerský systém
  • monitoring základných funkcionalít dodaných modulov

Celý projekt bol financovaný z fondov Európskej únie, čo obnášalo dodržiavanie prísneho harmonogramu dodávateľských prác ako aj vysoké nároky na kvalitu produktov. 

Realizáciou zahraničných projektov získavame množstvo cenných skúseností, ktoré využívame pri skvalitňovaní našich produktov a procesov.