Skočiť na hlavný obsah

Zdieľanie odborných vedomostí so zákazníkmi ako dôležitá súčasť rozvoja verejnej dopravy

Spoločnosť TransData v priebehu mesiacov apríl a máj absolvovala veľmi príjemné a obsahovo obohacujúce stretnutia so svojimi zákazníkmi a partnermi z oblasti verejnej dopravy v štyroch slovenských mestách - Žilina, Prešov, Nitra a Bratislava. 

 

Hlavným cieľom týchto stretnutí bolo odprezentovať kľúčové domáce a zahraničné projekty, na ktorých TransData v posledných mesiacoch pracovala a podeliť sa o cenné poznatky a skúsenosti získané z domáceho a medzinárodného prostredia.

 

Súčasťou stretnutia boli aj obsahovo prínosné diskusie, do ktorých sa účastníci aktívne zapájali a tým prispeli k vytvoreniu stimulujúceho prostredia, v ktorom sme mohli vzájomne zdieľať poznatky a skúsenosti z praxe.

 

Všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia, ktoré prispejú k rozširovaniu a zdieľaniu informácií v oblasti verejnej dopravy.