Skočiť na hlavný obsah

DOPRAVA

Informačné systémy

Informačné systémy poskytujú cestujúcim vizuálne a akustické informácie v reálnom čase o trase a pohybe vozidla, trvaní cesty, aktuálne oznamy a ďalšie komerčné informácie prostredníctvom viacerých druhov informačných panelov. Informačný systém je možné rozšíriť o hlásenie pre nevidomých.


Panely je možné pripojiť k centrálnemu dispečerskému systému, čo umožňuje operátorom dopravy informovať cestujúcich o podmienkach premávky v reálnom čase, meškaniach, alebo aktuálnej dopravnej situácii. Dopravca si môže vybrať zo širokej ponuky informačných panelov a poskladať si jemu vyhovujúcu konfiguráciu.

Našu ponuku tvoria informačné tabule vo vozidlách, odchodové tabule a interaktívny informačný systém.

Informačné tabule vo vozidlách

Informačné tabule sú ovládané palubným počítačom na základe nastavení vykonaných v systéme TransOffice. Ponúkame vnútorné LCD a vonkajšie panely (predné, bočné a zadné). Vnútorné LCD panely vďaka prepojeniu s dispečerským systémom dokážu zobrazovať informácie o prestupných spojoch, zobrazovanie informačných a reklamných správ a videospotov.


Odchodové tabule

Zobrazujú cestujúcim informácie o prichádzajúcich a odchádzajúcich spojoch, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase na základe údajov z dispečingu. V interiéri, najmä v halách autobusových staníc sa zvyčajne používajú LCD tabule. Na nástupištiach a vo vonkajších priestoroch zastávok zvyčajne využívame LED odchodové tabule.


INTERAKTÍVNY INFORMAČNÝ SYSTÉM

Prestavuje moderný spôsob ako informovať cestujúcich o aktuálnych dopravných informáciách prostredníctvom webového rozhrania. To umožňuje dopravcom používajúcim dispečerský systém poskytovať informácie aj prostredníctvom web portálu na počítači a dokonca aj prostredníctvom mobilného zariadenia.


Hľadáte vhodné riešenie pre vašu spoločnosť?