Skip to main content

TransData ako generálny partner konferencie APÚMS SR 2024

Zúčastnili sme sa 33. ročníka odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy na Slovensku. Účasť na tejto konferencií nám ponúkla možnosť zdieľať s účastníkmi najnovšie trendy a inovácie v oblasti verejnej dopravy, ktoré postupne formujú budúcnosť mobility na celom Slovensku.

Jednou z hlavných tém, ktorú sme na konferencii predniesli, bola identifikácia potrieb cestujúcich a ich efektívne naplnenie. S našimi inovatívnymi riešeniami sme schopní optimalizovať verejnú dopravu, poskytovať informačné systémy pre cestujúcich, sprostredkovať predaj parkovacích alebo cestovných lístkov a celkovo zlepšiť komfort cestujúcich.

Počas konferencie sme viedli odborné diskusie a nadviazali nové vzťahy s predstaviteľmi samospráv z celého Slovenska a ďalšími partnermi konferencie. Spoločne môžeme prinášať inteligentné dopravné riešenia, ktoré budú prospešné pre všetkých občanov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na to, že budeme môcť pokračovať vo vývoji inovácií, ktoré prispievajú k lepšej a efektívnejšej verejnej doprave vo vašom meste.

Spojme sily a budujme spoločne lepšiu budúcnosť mobility!