Skip to main content

Zmeny v používaní dopravných kariet SAD Lučenec od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 nastanú výrazné zmeny v cestovaní prímestskou autobusovou dopravou v  Banskobystrickom samosprávnom kraji. Všetky linky prímestských autobusov v kraji sa stanú súčasťou Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (ISD BBSK).

 

Pre držiteľov dopravných kariet SAD Lučenec nastane zmena pri ich používaní. Kredit z dopravných kariet bude možné použiť na úhradu cestovného iba vo vozidlách MHD Lučenec, MHD Rimavská Sobota a u tých dopravcov, ktorí sú zapojení do Slovenského dopravného pasu. 

 

Na linkách prímestskej autobusovej dopravy v rámci Banskobystrického kraja tieto karty nebudú v súčasnom režime akceptované. Platí to pre plastové aj virtuálne dopravné karty. Viac informácii ohľadom registrácie súčasných kariet v novom systéme IDS BBSK nájdete na www.idsbbsk.sk. 

 

Kredit zakúpený cez e-shop Ubian od 1. januára nebude možné použiť na cestovanie vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy IDS BBSK.

 

Nové dopravné karty IDS BBSK zatiaľ nebude možné spravovať na platforme Ubian.

 

Podrobné informácie o cestovaní v rámci IDS BBSK nájdete na oficiálnych stránkach IDS BBSK alebo u zapojených dopravcov.