Skip to main content

banner_horny

 

Bezkontaktné čipové karty vo verejnej doprave

Bezkontaktná čipová karta sa používa na úhradu cestovného už viac ako 20 rokov a stále je to najrozšírenejší spôsob platby za cestovné vo verejnej doprave. Hlavným dôvodom, prečo je čipová karta taká obľúbená u väčšiny cestujúcich, je jednoduchosť a výhodnosť jej používania. 

 

Nakoľko sa pravidelne stretávame so širokou paletou otázok týkajúcich sa čipových kariet, v tomto texte nájdete základné informácie o fungovaní čipových kariet vo verejnej doprave aj niekoľko tipov, ktoré vám môžu uľahčiť cestovanie.

 

Viete ako fungujú dopravné karty?

Fungovanie dopravných kariet si priblížime na jednoduchej modelovej situácii:

Cestujúci Martin musí dochádzať za prácou do iného mesta a rozhodol sa, že bude šetriť náklady na dopravu aj životné prostredie a namiesto svojho auta začne využívať verejnú dopravu. Nakoľko plánuje cestovať autobusom pravidelne, na webe dopravcu, ktorý prevádzkuje dopravu v jeho regióne, hľadal informácie o možnostiach cestovať čo najvýhodnejšie.

Na webe sa dočítal, že podľa tarify je najvýhodnejšie cestovať s dopravnou čipovou kartou. Vďaka lacnejšiemu cestovnému oproti hotovosti môže pri používaní dopravnej karty mesačne ušetriť v priemere 10 až 15 €.

Martin si prišiel dopravnú kartu vybaviť osobne do klientskeho centra dopravcu. V prvom kroku vyplnil formulár s požadovanými údajmi a nechal si spraviť fotku, ktorá sa spolu s vybranými údajmi tlačí priamo na kartu. Obe slúžia na overenie totožnosti držiteľa dopravnej karty pri kontrole. Nakoľko je Martin darca krvi, na základe predloženého preukazu mu do čipu karty zapísali nárok na zľavu. Bude tak cestovať ešte lacnejšie ako predpokladal.

Po zaplatení poplatku za kartu a nabití prvého kreditu do elektronickej peňaženky na svojej novej dopravnej karte spokojný odišiel domov. 

 

Náš TIP!

Vybaviť si dopravnú kartu sa dá aj oveľa jednoduchšie. Martin mohol všetko vybaviť z pohodlia domova cez eshop Ubian a hotová karta by mu prišla poštou na určenú adresu.

 

Pri prvej ceste do práce si Martin uvedomil, že na hlavnej stanici musí prestúpiť na trolejbus mestskej hromadnej dopravy. Keďže MHD vykonáva iný dopravca, Martin si najskôr myslel, že bude potrebovať až dve dopravné karty. Kolega v práci mu však poradil, že prímestský dopravca si s mestským dopravným podnikom navzájom akceptujú svoje čipové karty, a tak si nemusí vybaviť druhú kartu.

 

Vedeli ste že?

Medzi najväčšie výhody čipovej karty patrí možnosť jej využitia aj u iných dopravcov ako je ten, u ktorého ste si kartu vybavili. Systém vzájomnej akceptácie čipových kariet funguje na Slovensku už od roku 2005 a postupne a do neho zapojilo 22 dopravcov a takmer 700 stredných a vysokých škôl a univerzít.

 

Táto modelová situácia opisuje základné využitie čipovej karty. Podľa tarify dopravcu však môže Martin používať čipovú kartu aj na:

 • zakúpenie prestupného lístka na iný prímestský spoj
 • úhradu dovozného za bicykel
 • dokúpenie druhého cestovného lístka pre svoju priateľku
 • zakúpenie predplatného cestovného lístka (mesačníka) v MHD
 •  

  Virtuálna dopravná karta


  Naša vízia platieb vo verejnej doprave je, aby jednoduché veci fungovali jednoduchšie a dobré veci ešte lepšie ako dnes. Preto sme v roku 2021 predstavili revolúciu v platbe cestovného v podobe Virtuálnej dopravnej karty uloženej v mobile.
  Virtuálna dopravná karta funguje samostatne bez nutnosti použitia hotovosti alebo vlastníctva klasickej plastovej dopravnej karty.
  Platba virtuálnou dopravnou kartou je realizovaná prostredníctvom aplikácie, s ktorou je virtuálna dopravná karta priamo spojená. Vďaka NFC technológii pri nákupe cestovného lístka stačí len priložiť smartfón k čítačke kariet vo vozidle a počkať na vydanie cestovného lístka.
  Postup ako si aktivovať a používať virtuálnu dopravnú kartu nájdete na stránke Virtuálna karta.

   

  Viete ako fungujú študentské karty?

  Študentka Katka pochádza z Prešova a študuje na vysokej škole v Bratislave. Pri nástupe na vysokú školu si vybavila Preukaz študenta, tzv. ISIC. Všetko spravila online vyplnením elektronického formulára na stránke školy. Pri platbe za preukaz zaplatila aj príplatok tri eurá, vďaka ktorému bude môcť svoj preukaz používať po celý školský rok aj v doprave.

   

  Katka môže používať Preukaz študenta ako klasickú dopravnú kartu u prímestských dopravcov, v MHD aj na železniciach vďaka dopravnej aplikácii, ktorá je nahratá v čipe karty.   Vďaka tomu môže pri cestovaní vlakom preukázať svoj nárok na zľavu a môže si na Preukaz študenta zakúpiť zľavnený predplatný cestovný lístok na MHD Prešov a rovnako aj na MHD Bratislava. 

   

  Vedeli ste že?

  Na rozdiel od dopravnej karty je možné na Preukaz študenta nahrať až tri samostatné elektronické peňaženky rôznych dopravcov, z ktorých je možné používať kredit na cestovanie. Ak študent cestuje u dopravcu, ktorý nie je zapojený v systéme akceptácie kariet, ani v tomto prípade si nemusí vybaviť druhú kartu.

   

  Zľava na dopravu na študentskej karte je vždy platná na jeden školský rok. Katka si vie každý rok počas svojho štúdia prolongovať platnosť tejto zľavy (dopravnej aplikácie) jednoducho zaslaním SMS alebo cez aplikáciu Ubian. Potom už len stačí priložiť kartu na terminál na škole alebo na ktorýkoľvek z verejne dostupných verejných terminálov, aby sa zľava na kartu zapísala.

   

  Náš tip!

  Používanie Preukazu študenta v doprave nahrádza papierové potvrdenie o návšteve školy pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej alebo vysokej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach.

   

  Ako vlastne dochádza k vzájomnej akceptácii čipových kariet?

  Systém vzájomnej akceptácie kariet vo verejnej doprave, známy ako Slovenský dopravný pas, je synonymom pre cestovanie po celom Slovensku s jedným cestovným dokladom (čipovou kartou).

  V systéme sú dnes zapojené stovky subjektov s rôznym hardvérovým i softvérovým vybavením. Vydavateľmi dopravných kariet sú dopravcovia, ktorí sú súčasne aj správcami kreditu na nimi vydaných dopravných kartách. Vydavateľmi študentských kariet sú stredné a vysoké školy resp. univerzity. Správcom kreditu na študentskej karte je ten z dopravcov, u ktorého došlo k aktivovaniu dopravnej aplikácie (prvé dobitie kreditu). Systém tak unikátnym spôsobom prepája informačné systémy škôl a systémy dopravcov, čo umožňuje aj ich overovanie aj spoločné využitie.

  Vzájomná akceptácia kariet je komplexná úloha, ktorá musí brať do úvahy rôzne špecifiká. Od hardvérovej infraštruktúry každého dopravcu, cez dátové pokrytie v horských lokalitách až po tarifné a prepravné špecifiká jednotlivých dopravcov.

  Spoločnosť TransData ako dopravný integrátor zabezpečuje technickú stránku systému vzájomnej akceptácie, čo v praxi znamená zabezpečenie prenosu dát medzi čipovými kartami, hardvérovými zariadeniami a backoffice dopravcov, centrálne rozúčtovanie vykonaných jázd (transakcií) a neposlednom rade zabezpečenie celého systému voči zneužitiu. Integrálnou súčasťou systému vzájomnej akceptácie čipových kariet sú bezpečnostné mechanizmy na zaručenie správnosti vykonania transakcie ako aj garancia overenia nároku na zľavu.

  Anonymizované informácie o transakciách z dopravných a študentských kariet sa od dopravcov zabezpečeným online spôsobom spracovávajú v centrálnom systéme vzájomného rozúčtovania. Ten transakcie prepočítava a následne zasiela späť informácie o vykonaných transakciách vlastných kariet konkrétnym dopravcom. Na základe vypočítaného rozúčtovania si medzi sebou dopravcovia vykonajú vzájomne finančné vyrovnanie.

   

  Cestujúcim na úhradu cestovného v rôznych typoch dopravy stačí použiť jedinú dopravnú kartu, pretože slovenskí dopravcovia si akceptujú karty navzájom. Viac o akceptácií dopravných kariet na Slovensku sa dočítate na stránkach Slovenského dopravného pasu.