Skip to main content

Nové čipové karty v ARRIVA NITRA

Spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. priniesla v rámci skvalitňovania svojich služieb prímestskej autobusovej dopravy novinku v podobe zavedenia nových, bezpečnejších čipových kariet. Naša spoločnosť sa podieľala na technickom zabezpečení tejto zmeny, ktorej súčasťou bola výmena tarifno-informačného systému vo všetkých vozidlách dopravcu.

Vďaka tejto novinke môžu cestujúci od 1. apríla 2022 využívať jednu čipovú kartu na väčšine liniek spoločností ARRIVA na Slovensku, ako aj na linkách iných dopravcov zapojených do Slovenského dopravného pasu.

Nové čipové karty sú bezpečnejšie, odolnejšie voči zneužitiu a cestujúci si ich môže objednať prostredníctvom Ubian e-shopu, dobiť si kredit alebo predĺžiť platnosť z pohodlia domova. Zmena tarifného systému priniesla cestujúcim so smartfónom s operačným systémom Android možnosť úhrady cestovného aj prostredníctvom virtuálnej dopravnej karty.

 

Zdroj: ARRIVA NITRA