Skip to main content

Nový dopravca v Bratislavskom kraji - ARRIVA Mobility Solutions

V bratislavskom kraji došlo k zmene dopravcu zabezpečujúceho prímestské spojenia. Po novom spája hlavné mesto a okolité obce spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions. Spoločnosť TransData s.r.o. ich komplexne zabezpečila hardvérovým a softvérovým vybavením tarifného informačného systému, ktorý zvyšuje komfort cestujúcich.  

Čipové dopravné karty vydané predchádzajúcim dopravcom zostávajú v platnosti aj po zmene regionálneho autobusového dopravcu. Zároveň bol spustený aj nový e-shop pre online správu dopravnej karty, ktorý je dostupný na www.ubian.sk. Cestujúci si môžu bez obmedzení dobíjať kredit a kupovať električenky u nového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions.