Skočiť na hlavný obsah

DOPRAVA

PALUBNÝ POČÍTAČ S TLAČIARŇOU

Základná kombinácia zariadení, ktorá umožňuje hotovostný i elektronický predaj cestovných lístkov v rôznych schémach i typoch cestovného, ktoré je podľa potrieb dopravcu možné variovať a konfigurovať v systéme TransOffice. Využitie nachádza typicky v spojoch prímestskej autobusovej dopravy. Cestujúcim a dopravcovi významne uľahčuje a zrýchľuje celý proces predaja lístkov v hromadnej doprave.

Palubný počítač, ako centrálna jednotka, riadi všetky procesy a periférie vo vozidle, komunikuje s dispečerským systémom TransFleet a zabezpečuje proces vybavenia cestujúceho. Cestujúci k čítačke kariet na tlačiarni priloží svoju dopravnú, študentskú alebo bankovú kartu, alebo zosníma QR kód z mobilnej aplikácie. Z karty sa prečítajú potrebné údaje o cestujúcom, o jeho prípadných nárokoch na zľavy z cestovného. Palubný počítač tieto dáta spracuje, doplní ich o dáta o linke, trase, vodičovi, tarife a automaticky vypočíta výšku cestovného. Výsledné údaje sa zaevidujú na čipovú kartu cestujúceho. Cestujúcemu sa v prípade potreby z termotlačiarne, ktorá je pripojená k palubnému počítaču vytlačí cestovný doklad.

OZNAČOVAČ CESTOVNÝCH LÍSTKOV

Je ideálnym riešením pre pohodlné samoobslužné vybavenie cestujúcich v mestskej hromadnej doprave. Zariadenie je schopné pracovať s rôznymi štandardmi bezkontaktných kariet, podporuje NFC a bezkontaktné bankové karty. Okrem ich overenia umožňuje aj automatické vydávanie cestovných lístkov.

K dispozícii sú 3 druhy modelov: základný typ, model s tlačiarňou alebo model so štrbinou pre označenie aj papierových lístkov.

Model s tlačiarňou ponúka rýchlu, vysokokvalitnú a plne grafickú tlač cestovných lístkov. Vydávajúci slot umožňuje nielen ľahké vybratie lístka, ale tiež zabraňuje nežiadúcej manipulácii s lístkom počas procesu tlače.

Vďaka možnosti integrácie modulu bezdrôtového prenosu dát môže zariadenie pracovať aj v autonómnom režime.

REVÍZORSKÁ ČÍTAČKA

Umožňuje jednoduchú kontrolu cestovných lístkov vo vozidlách verejnej dopravy. Systém sprevádza revízora potrebnými činnosťami, čo ho robí jednoduchým na použitie a ovládanie. Ponúka možnosť zobraziť detailné informácie o karte.

Každý revízor má vytvorené vlastné konto, ktorým sa prihlasuje do systému, pre vykonanie kontroly cestujúcich. Po prihlásení je vyzývaný k jednotlivým úkonom. Prvým je výzva na priloženie karty. Vtedy je systém pripravený zosnímať dáta na karte cestujúceho. V priebehu pár sekúnd má revízor k dispozícii výsledok kontroly, ktorý mu ukáže, či má cestujúci platný lístok.

Akceptuje platby kontaktnými aj bezkontaktnými platobnými alebo dopravnými kartami, tiež cez NFC a 1D a 2D vizuálnymi kódmi.

Hľadáte vhodné riešenie pre vašu spoločnosť?