Kontakt

TransData s.r.o.

M. R. Štefánika 139

010 01 Žilina 
Slovenská republika

 

Zapísaný v obchodnom registri: vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 69536/L
IČO: 35 741 236, DIČ: 2020242763, IČ DPH: SK2020242763
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., IBAN SK42 1100 0000 0026 2519 0579

Telefonické kontakty:

Sekretariát
mobil: +421 908 920 930

HW & SW riešenia - BČK - Dopravný sektor
mobil: +421 918 963 009

HW & SW riešenia - Vysoké školy, stredné školy, súkromný sektor
mobil: +421 905 384 110

Čipové karty - Vysoké školy, stredné školy, súkromný sektor
mobil: +421 905 384 092, +421 918 963 013  

...alebo nám napíšte prostredníctvom nižšie zobrazeného kontaktného formuláru.

Kontaktný formulár

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov