Zoznam knižníc akceptujúcich BKČ

Názov knižnice WebLink
Univerzitná knižnica
Michalská 1, 814 17 Bratislava 
www.ulib.sk
Centrum vedcko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 841 01 Bratislava
www.cvtisr.sk
Štátna vedecká knižnica
Hlavná 99, 081 89 Prešov 
www.skpo.sk
Štátna vedecká knižnica
Hlavná 10, 042 30 Košice 
www.svkk.sk
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
www.svkbb.eu
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU
Štúrova 51, 949 59 Nitra
www.slpk.sk
Ústredná knižnica  SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
www.uk.sav.sk

 

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov