Vysoké školy

V súčasnosti používa „Preukaz študenta vysokej školy“ 33 vysokých škôl na celom Slovensku, konkrétne to je 20 verejných vysokých škôl, 2 štátne vysoké školy a 11 súkromných vysokých škôl. 

Pre vysoké školy ponúkame niekoľko systémov, ktorých základným prvkom je bezkontaktná čipová karta. Systémy používajú kartu typu MIFARE ktorá patrí medzi najprogresívnejšie sa rozvíjajúce technológie na svete. Základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja. Karta nepotrebuje žiadny cudzí zdroj napájania.

Bezkontaktná čipová karta MIFARE poskytuje vysoký štandard pohodlia užívateľovi pri jej používaní v oblastiach dennej potreby. Medzi jej základné funkcie patrí elektronická identifikácia držiteľa karty. Karta sa tak stáva kľúčom pre študenta / zamestnanca ku konkrétnym systémom / modulom školy. Na základe preukazu bude  držiteľovi umožnený vstup do budovy školy, do akademickej knižnice, objednanie stravy v stravovacom systéme a umožní mu využívať šatne a parkovacie plochy nachádzajúce sa v okolí školy. Zamestnancom školy umožní toto médium naviac evidovanie dochádzky v dochádzkovom systéme. V externom prostredí slúži tento preukaz ako električenka, knižničný preukaz a identifikačný prostriedok pre uznanie zľavy na cestovanie so SAD a ZSSK.

V praxi to znamená, že preukaz študenta / zamestnanca je nositeľom interných aj externých aplikácii. Interné aplikácie sú predmetom rozhodnutia školy a externé aplikácie závisia od potrieb používateľa preukazu.

Interné aplikácie Externé aplikácie

Viac informácií získate na stránke www.preukazstudenta.sk

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov