Vybavovací systém

Cieľom produktu je ponúknuť dopravným spoločnostiam platformu umožňujúcu komplexné, bezpečné a efektívne riešenie vybavovania cestujúcich v prostriedkoch hromadnej dopravy.

Komplexnosť a variabilita

Či už potrebujete samostatné riešenie len pre vybavovanie cestujúcich vo vozidle alebo plne integrované riešenie pokrývajúce širokú škálu služieb pre cestujúceho, je vám to ponúkaným riešením umožnené. Dôvodom je, že vybavovací systém je možné používať ako plne integrované riešenie pre dopravné podniky. To umožňuje spoluprácu modulov od platby cestovného, cez poskytovanie informácií cestujúcim po riadenie a vyhodnocovanie dopravných procesov. Umožňuje tiež prevádzkovateľovi kompletnú správu procesov pomocou informačného systému TransOffice.

Vybavovací systém vozidla a zákazníckych centier ponúka na výber rôzne druhy tarifných pravidiel a ich kombinácií, napríklad podľa typu karty držiteľa, odjazdenej vzdialenosti, prejdených zón, či pásiem i typu platby. Počíta s možnosťou prestupov, dokupovaním spolucestujúcich, špeciálnymi tarifami ako aj regionálnymi i na základe času určenými zľavami. Podporuje napríklad pásmové, kilometrické, zónové, relačné cenníky vhodné pre potreby prímestskej, diaľkovej i mestskej dopravy vrátane dopravných integrovaných systémov. Pre mestskú dopravu sú podporované systémy označenia pri nástupe ako aj pri nástupe i výstupe. Je možné využívať rôzne druhy platieb. Od papierových lístkov, cez platbu v hotovosti , bezkontaktnú elektronickú platbu až po platbu kombinovanými bankomatovými kartami.

Orientácia na zákazníka

Ponúkané riešenie vybavovacieho systému je samo o sebe modulárne, škálovateľné, konfigurovateľné a teda pripravené prispôsobiť sa potrebám zákazníka. Avšak v prípade špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka je rozšíriteľné o novú funkcionalitu. Načúvanie požiadavkám zákazníkov, ich vyhodnocovanie, odborná rada, komunikácia a konzultácia so zákazníkom je základným kameňom, na ktorom je produkt postavený.

Stabilita

Riešenie využívajúce náš vybavovací systém je už roky nasadené a overené v tisíckach dopravných prostriedkov. Presvedčte sa sami o jeho nadčasovosti.

Bezpečnosť

Prostredníctvom použitia technológií elektronických kariet je možné dosiahnuť rýchlu a bezpečnú platbu cestujúceho za poskytnutú dopravnú službu. Bezpečnosť systému je postavená aj na akceptácii kariet typu Desfire a využívaniu bezpečnostných SAM modulov. 

Predaj jednorázových a predplatných časových lístkov

V závislosti od potrieb zákazníka je možné zložiť predajnú infraštruktúru prostredníctvom predaja jednorázových lístkov a predplatných časových lístkov vo vozidle, na predpredajnom mieste, automatmi alebo v pohodlí domova cez internetovú stránku elektronického obchodu.

Kontrolný / revízorský systém

Súčasťou vybavovacieho systému je aj systém pre kontrolu cestujúcich, umožňujúci kontrolu aj v prímestských aj v mestských dopravných systémoch.

Interoperabilita

Systém podporuje rôzne formáty importov a exportov pre prepojenie s inými dopravnými a ekonomickými systémami. Okrem funkčnej integrácie s našimi modulmi systému TransOffice a TransFleet je možné prepojiť systém aj s lokalizačnými, telemetrickými i informačnými systémami a inými komponentami od rôznych dodávateľov.

Výhody

Systém umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať zmeny tarifných podmienok, ktoré sa rozohrajú a prejavia automaticky, alebo s nastavenou novou platnosťou. Zjednodušuje prácu obsluhy, odbúrava hotovostné transakcie u vodiča a znižuje množstvo neplatiacich cestujúcich. Systém tiež podporuje vzájomné uznávanie lístkov medzi rôznymi dopravcami.

Medzi výhody cestujúcich patrí najmä rýchle a jednoduché vybavenie cestujúcich vo vozidle, pričom môže byť jedna karta použitá aj u viacerých dopravcov.

Backoffice - Systém pre riadenie a kontrolu dopravného procesu

TransOffice ponúka:

 • prehľadnú a podrobnú prípravu tarifných a dopravných dát pre koncové zariadenia
 • správu ich aktualizácii
 • zber údajov o prepravených osobách a štatistické prehľady nad týmito údajmi
  • tržby
  • skladba
  • počet prepravených osôb
 • offline kontrola presnosti dopravy
 • spracovanie denných výkonov vodičov
 • hrubé mzdové podklady
 • kontrola FPČ (fondu pracovného času)
 • sledovanie odjazdených km vozidla
 • sledovanie spotreby
 • rôzne formáty exportov do ďalších ekonomických a mzdových softvérov.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov