Stredné školy

Pre stredné školy ponúkame niekoľko  systémov, ktorých základným prvkom je bezkontaktná čipová karta. Systémy používajú kartu typu Mifare (čip Smart Card), ktorá je jednou z najprogresívnejších   súčasných technológií na svete. Základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja. Karta nepotrebuje žiadny cudzí zdroj napájania.

Bezkontaktná čipová karta MIFARE Standard, ktorá umožňuje vysoký štandard pohodlia užívateľa pri jej používaní v oblastiach dennej potreby. Ide o základnú elektronickú identifikáciu vlastníka karty. Karta sa tak stane kľúčom pre žiaka / zamestnanca ku konkrétnym modulom školy. Bez nej sa nedostane do laboratória, internetovej miestnosti, do školského bazéna, neobjedná si stravovanie. V externom prostredí mu preukaz slúži ako električenka a knižničný preukaz.

Všetky tieto myšlienky a funkčnosti sú premietnuté do jedného názvu: projekt Inteligentná škola a Preukaz žiaka.

Cieľom projektu je vybudovanie bezpečnej a modernej školy založenej na aplikáciách používania bezkontaktnej čipovej karty (Preukazu žiaka). Bezkontaktná čipová karta spája v sebe nasledujúce funkcionality:

 • slúži ako identifikačný preukaz žiaka strednej školy (plná náhrada papierového potvrdenia o návšteve školy)

 • bezpečný a kontrolovaný vstup do priestorov školy, laboratórií, šatní, internátov

 • objednávanie stravovacích služieb

 • elektronická žiacka knižka

 • prepojenie na e-learning

 • možnosť odovzdávať zadania, práce a úlohy online (napr. v prípade nemožnosti zúčastniť sa vyučovania – z dôvodu choroby, taktiež toto riešenie je vhodné pre telesne postihnutých žiakov)

 • využívanie externých aplikácií, ktoré sú inicializované v čipe karty (t.j. preukaz žiaka môže slúžiť ako dopravná karta v SAD, DP, ZSSK, vstup do knižníc, použitie vo FaxCopy, elektronická vstupenka, ...)

 • využívanie komerčných zliav na základe vizuálu ISIC a EURO<26

 

Z pohľadu školy projekt Inteligentná škola priniesol pilotným školám:

 • zvýšenie bezpečnosti v prostredí školy (kontrolovaný prístup do šatní, do priestorov školy, kamerový systém, ...)

 • elektronickú evidenciu dochádzky žiakov a učiteľov (odbúranie záškoláctva, nahradenie papierového vypĺňania dochádzky, ...)

 • náhradu papierových straveniek a tým šetrenie nákladov

 • náhradu papierového potvrdenia o návšteve školy v dopravných aplikáciách (žiak pri kúpe zľavneného cestovného lístka na začiatku školského roka nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy. Preukaz je akceptovaný ako plnohodnotná náhrada potvrdenia o návšteve školy)

 • umožnilo využívanie bezkontaktnej čipovej karty v externých aplikáciách

 

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov