Školstvo

V oblasti identifikačných systémov pre vysoké školstvo úspešne pôsobíme od roku 2002, pre stredné školy od roku 2006.

Základom je preukaz študenta a zamestnanca vo forme bezkontaktnej čipovej karty Mifare s pamäťou, ktorý umožňuje čítanie a zápis údajov v čipe preukazu. Jedinečný systém kľúčovania pamäťových sektorov čipu zabezpečuje, že tento preukaz je multifunkčný nástroj, ktorý nahradil papierové potvrdenia škôl o nároku na zľavu. Jednotná správa zabezpečuje bezpečnosť systému, s možnosťou blokácie stratených, odcudzených a poškodených preukazov.

Preukaz umožňuje denným študentom do 26 rokov cestovať so zľavou vlakom, autobusmi, mestskej, prímestskej i medzimestskej dopravy, slúži im ako knižničný preukaz priamo na škole, ale aj v niektorých vedeckých knižniciach, na kopírovanie v pobočkách FaxCopy po celom Slovensku, el. vstupenka na podujatia organizované v sieti Ticketportal a pod. 

Súčasne slúži ako identifikačný nástroj pri vstupe do priestorov a na parkovisko školy, pri objednávaní a vydávaní stravy, el. evidencii dochádzky a pri bezhotovostných platbách za tovary a služby poskytované v prevádzkach školy.

V súčasnosti sme výhradným dodávateľom preukazov študenta a zamestnanca pre všetky verejné, väčšinu súkromných a dve štátne univerzity a vysoké školy a niekoľko desiatok stredných škôl v celej SR. Našim cieľom je poskytnúť konečným zákazníkom, teda študentom, zamestnancom, čitateľom, identifikačný nástrojpreukaz, s vysokou pridanou hodnotou a komplexné riešenia pre jeho efektívne využitie. 

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov