Prezentácie zo seminára "Aktuálne otázky verejnej osobnej dopravy – 2015"

 

11.11.2015 Obsah Prednášajúci PDF
9:00-9:55 Registrácia účastníkov    
10:00-10:25 Otvorenie konferencie - úvodný príhovor organizátora konferencie. Ing. Branislav Jurčišin - TransData Stiahnuť
10:25-11:20 Verejná doprava ako nástroj pre riešenie mobility v mestách a regiónoch, Súčasný stav a výzvy do budúcnosti. Mgr. Marek Modranský - honorárny viceprezident UITP Stiahnuť
Vývoj dopytu po verejnej osobnej doprave v SR. Prof. Jozef Gnap, PhD, CsC, doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD - Žilinská Univerzita v Žiline Stiahnuť
11:20-11:40 Coffe break    
11:40-13:00 Aktuálne otázky integrovaného dopravného systému v Bratislave RNDr. Vladimír Hudec - TransData Stiahnuť
IDS v Libereckém kraji –reálné zkušenosti Ing. Jiří Hruboň -  Korid LK, ČR Stiahnuť
Využitie softvérových nástrojov pre objednávateľov dopravy vo verejnom záujme Ing. Radovan Hužvík - Úrad Košického samosprávneho kraja Stiahnuť
13:00-14:00 Obed    
14:00-15:45 Príklady použitia bankových kariet vo verejnej doprave v ČR Martin Prochazka - Visa Europe, ČR  Stiahnuť
HW portfólio TransData, novinky 2015 Ing. Stanislav Piecka, PhD. - TransData Stiahnuť
TransFleet - novinky 2015 Marián Chovanec - TransData Stiahnuť
15:45-16:05 Coffe break    
16:05-17:30 WORKSHOP - Diskuskná platforma k aktuálnym témam konferencie Ing. Stanislav Piecka, PhD. - TransData  
17:30-20:00 Spoločné aktivity, Wellness, využitie aktivít ponúkaných hotelom    
20:00 Spoločenský RAUT (odporúčané neformálne oblečenie)    
   
12.11.2015 Obsah Prenášajúci  
07.00-8:55 Raňajky    
9:00 Otvorenie druhého dňa konferencie - úvodný príhovor organizátora konferencie. Ing. Branislav Jurčišin - TransData  
9:00-10:30 TransCard 2015 Ing. Michal Hmirek - TransData Stiahnuť
Od tarifno informačných systémov cez inteligentné dopravné systémy po inteligentné mestá Cemhan Kunt - NXP Stiahnuť
Platobné metódy vo verejnej doprave RNDr. Vladimír Hudec - TransData Stiahnuť
10:30-10:50 Coffe break    
10:50-11:20 Marketing a propagacia verejnej dopravy, socioekonomicke aspekty verejnej dopravy Ing. Jiří Hruboň -  Korid LK, ČR Stiahnuť
11:20-11:50 Zahraničné moderné trendy v infomačných systémoch František Novák - BUSTEC Stiahnuť
11:50-12:15 TransOffice v.10 Ing. Andrej Čačko - TransData Stiahnuť
12:00-13:00 Ukončenie konferencie, Obed    

 

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov