Preukaz žiaka

Preukaz žiaka je vyjadrením právneho statusu žiaka dennej formy štúdia (identifikačným dokladom) v podobe bezkontaktnej čipovej karty, ktorá spája v sebe množstvo výhod a benefitov. Môže ho získať každý žiak denného štúdia na základnej alebo strednej škole, ktorého škola je zapojená do projektu. Zoznam zapojených škôl.

Preukaz žiaka sa skladá z dvoch častí z čipového preukazu a po stránke vizuálnej z medzinárodného preukazu ISIC a EURO<26.

 

Spojenie týchto dvoch funkcií bolo základnou myšlienkou projektu, ktoré umožnilo žiakom využívať jednu kartu (namiesto 9-10 preukazov pre jednotlivé interné i externé aplikácie) na čo najviac aplikácií, ktoré sú pre neho potrebné a bežne dostupné.

 

Preukaz žiaka je možné používať:

 

 1. ako čipovú kartu:

 • v rámci školy v:

  • prístupovom, dochádzkovm alebo stravovacom systém

  • školskej knižnici

  • uzavretom platobnom okruhu – platby v rámci školy

  • reprografických službách

 • mimo školy ako:

  • dopravnú čipovú kartu na MHD, SADželeznice – nahrádza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach

  • elektronickú peňaženku

  • preukaz pre vedecké univerzitné knižnice - preukaz je možné používať ako preukaz čitateľa, nie je potrebné mať knižničný preukaz

 

 1. na základe vizuálu ako:

 • Medzinárodný identifikačný preukaz študenta ISIC - zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu ISIC (international student identity card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozícii viac ako 40.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.

 • Európsku kartu mládeže EURO<26 - modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26.

 

Aktuálny zoznam stredných škôl zapojených do projektu a ďalšie informácie  nájdete TU.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov