O spoločnosti

Spoločnosť TransData s.r.o. (do 1.7.2014 EMtest-SK s.r.o.) už 15 rokov prináša svojim zákazníkom komplexné riešenia pre použitie čipových kariet. Počtom 1,5 mil. ks vydaných bezkontaktných čipových kariet s kryptovanými a šifrovanými údajmi zapísanými v pamäti čipu sa radíme medzi top lídrov v tejto oblasti v strednej Európe.

V ponuke máme HW a SW vybavenie pre riadenie celého životného cyklu čipovej karty, od prípravy – inicializácie a personalizácie čipu, potlače čipových kariet, systémovú aktiváciu a správu aplikácií čipu, riešenie mimoriadnych udalostí s kartou, až po blokáciu aplikácií a/alebo čipu karty.

Pre prevádzkovateľov verejnej dopravy ponúkame ucelený produktový balík, obsahujúci všetky potrebné HW a SW moduly pre riadenie prevádzky mestskej a prímestskej verejnej hromadnej dopravy, ako i železničnej a integrovanej regionálnej dopravy. Súčasťou ponuky je aj dátový clearing, zúčtovanie dát o transakciách dopravných peňaženiek v systéme zapojených dopravcov.

Našim zámerom je prinášať držiteľom kariet zmysluplné a atraktívne možnosti ich použitia a v duchu myšlienky „Váš svet v jednej karte“ spájať karty, ktoré štandardne užívateľ používa, do jednej multifunkčnej čipovej karty. Naše jedinečné riešenie ( www.dopravnakarta.sk ) multifunkčnosť umožňuje spojením ponuky dopravných, kultúrnych, vzdelávaco-športových, municipálnych a komerčných služieb do jedného systému.

Našou vizitkou je 15 ročná skúsenosť s dopravnými kartami (PCL a dopravná peňaženka) a komplexnými riešeniami pre mestskú a prímestskú dopravu, 12 ročná skúsenosť s multifunkčnými preukazmi študenta a zamestnanca slovenských univerzít a vysokých škôl, 9 ročná skúsenosť s jednotným autentifikačným systémom a knižničným pasom pre vedecké knižnice v SR, 5 ročná skúsenosť s multifunkčným preukazom žiaka a učiteľa stredných a základných škôl v SR, 4 ročná skúsenosť s projektami mestských a regionálnych kariet.

V spolupráci s výrobcami kariet, bankami a významnými nadnárodnými spoločnosťami sa podieľame na projekte Bratislavskej mestskej karty a projektoch s použitím zaručeného i nezaručeného elektronického podpisu s bezpečným uložením kľúčov v pamäti smart karty. Pripravujeme tiež NFC aplikácie pre mobilné telefóny.

Ako doplnenie komplexnej ponuky ponúkame v spolupráci s našimi partnermi identifikačné RFID riešenia – personalizačné, prístupové, dochádzkové, stravovacie, parkovacie a návštevné systémy a HW zariadenia pre prácu s čipovými kartami.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov