Skočiť na hlavný obsah

DOPRAVA

Pre prevádzkovateľov verejnej dopravy ponúkame ucelený produktový balík služieb

TransOffice

Komplexné riešenia v doprave

Komplexný balík nástrojov TransOffice prináša integrovaný pohľad na obchodné procesy v oblasti verejnej dopravy. Modulárne, škálovateľné, konfigurovateľné riešenie je pripravené prispôsobiť sa potrebám zákazníka v oblasti:

 • osobnej dopravy
 • správy a konfigurácie chovania zariadení
 • spracovania štatistiky
 • evidencie
 • správy a personalizácie dopravných kariet

Osobná doprava

Systém TransOffice predstavuje softvér pre plánovanie dopravy. Umožňuje plánovanie práce vodičov s priradením konkrétnych vozidiel na celý mesiac. V pláne sú pritom zohľadnené aj výpadky zamestnancov ako aj vozidiel. Dokáže vygenerovať stazky, vytvárať turnusy a umožňuje ich export a tlač. Vytlačiť je tiež možné aj plány práce a ďalšie prehľady. Okrem plánu práce vodičov, systém obsahuje dáta získavané zo strojčekov pre tvorbu cestovných poriadkov.


Strojčeky

Systém TransOffice komunikuje so všetkými elektronickými zariadeniami. Komunikácia so zariadeniami predstavuje nastavenie intervalu pre komunikáciu:

 • nahrávanie/vyčítavanie dát do/zo zariadení
 • nahrávanie údajov (CP, tarifný systém, ...) do predajných elektronických zariadení
 • vyčítavanie údajov (štatistika) z predajných elektronických zariadení
 • získava z nich informácie a zadáva príkazy pre ich fungovanie
 • zlepšenie informovanosti cestujúcich a zjednodušenie reklamácií

TransOffice monitoruje a plánuje komunikáciu s týmito zariadeniami formou výmeny binárnych kódov.

Systém tiež obsahuje všetky údaje potrebné pre elektronickú pokladňu v autobuse a jej operácie. Na vstupe získava informácie o cestujúcich z hľadiska ich transakcií, trás, taríf. Tieto dáta ďalej spracováva pre potreby evidencie transakcií pre elektronickú pokladňu a pre potreby vydania, alebo označenia cestovného lístka.


Štatistika

Štatistiky, ktoré spracováva systém TransOffice môžeme rozdeliť na 2 časti. Prvú časť tvoria štatistiky z osobnej pokladne a druhou sú štatistiky zariadení a čipových kariet.

Osobná pokladňa slúži na:
 • evidenciu a rozúčtovanie odvodu tržieb z odpočtov z elektronických pokladní ako aj ostatných príjmových a výdavkových dokladov pokladne
 • tlač príjmových a výdavkových dokladov
 • prepojenie spracovania odpočtov s čítačkou peňazí na odvod tržieb vodičov
 • zobrazenie a tlač prehľadov spracovaných dokladov a ich rozúčtovania
 • export rozúčtovania dokladov do externého účtovníctva
Prehľady zo zariadení umožňujú:
  zobrazenie a tlač sumárnych prehľadov (tržby, DPH, počet cestujúcich, ...) zobrazenie a tlač rôznych špeciálnych zákazníkmi definovaných prehľadov a zostáv opis konkrétneho lístka export štatistiky z predajných elektronických zariadení do Zúčtovacieho centra a do rôznych iných definovaných formátov
Prehľady z čipových kariet umožňujú:
 • zobrazenie a tlač rôznych prehľadov transakcií s elektronickými peňaženkami (EP) a predplatných časových lístkov zakúpených na ČK
 • zobrazenie a tlač podrobného účtu zvolenej karty s možnosťou online načítania transakcií vykonaných u iných dopravcov zo zúčtovacieho centra
 • zobraziť a vytlačiť zoznamy kariet a ich zostatkov podľa najrôznejších kritérií

Personalizácia

Personalizácia zahŕňa evidenciu dopravných kariet. Prostredníctvom tejto funkcionality systému je možné vydať duplikát karty jej držiteľovi v prípade straty, poškodenia alebo skončenia platnosti.

Personalizácia tiež umožňuje vytvoriť vlastnú potlač čipovej karty údajmi držiteľa a vydavateľa a zapísať údaje do čipu karty.


Hľadáte vhodné riešenie pre vašu spoločnosť?