Mestská karta

Hlavný cieľ projektu Mestská karta = 3 Z:

  • zjednodušenie, zvýhodnenie, zatraktívnenie každodenného života občana v konkrétnej aglomerácii s cieľom prirodzenej integrácie aplikácií súvisiacich so životom v meste do jednej bezkontaktnej čipovej karty
     

FUNKCIONALITA mestskej karty


IDEA mestskej karty

•    mestská karta ako identifikačný, autorizačný a platobný prostriedok občana
•    priblížiť reálny život mesta jeho občanom, zjednodušiť ho
•    karta zliav
•    informatizácia spoločnosti
•    rozvoj služieb mesta smerom k občanovi
    
Mestská karta JE IDEÁLNY PROSTRIEDOK, lebo:

•    zvyšuje prestíž mesta 
•    zavádza adresný spôsob komunikácie
•    zvyšuje úroveň individuálnych rozhodovaní občana
•    prináša doteraz nepoznané dáta o správaní sa občana, jeho prioritách
•    zapája v širokej miere podnikateľov
•    zvyšuje efektivitu kultúrnych zariadení
•    dlhodobá kontrolovateľná investícia

Zo strany mesta ide o snahu ponúknuť svojim občanom niečo viac, niečo nové, výnimočné, čo ešte nemali doteraz možnosť zažiť. Mestská karta by im zároveň dokázala zjednodušiť, spríjemniť a v mnohých prípadoch aj uľahčiť každodenný život. Jedným z cieľov karty je poskytnúť občanom mesta moderný prostriedok na komunikáciu s mestským úradom a užívať výhody, ktoré mu z toho vyplynú. Projekt mestská karta predstavuje pre občanov mesta veľmi zaujímavé riešenie pre ich každodenný život.  

Mestská karta ako fyzický produkt predstavuje balík služieb, výhod a zliav, ktorý bol vytvorený za účelom zjednodušenia a priblíženia jednotlivých služieb obyvateľom mesta a aj príležitostným návštevníkom (turistom), ako sú napríklad rekreačné služby (hotely a penzióny v meste a jeho okolí), kultúrne služby (kino, divadlo, múzeum, galéria), športové aktivity (mestská plaváreň, zimný štadión, športové podujatia organizované mestom) a komerčné služby (zľavy na produkty). 

Mestská karta umožňuje poskytovanie možnosti využitia mestského portálu,  kde identifikácia občana bude vykonávaná prostredníctvom Mestskej karty v podobe bezkontaktnej čipovej karty. 

Mestský portál

Mestské portály či digitálne úrady predstavujú dodatočný komunikačný a servisný kanál pre občana, ktorý má reálnu potrebu interakcie s úradmi. Webový portál úradu – „Digitálna priehradka“ – môže spĺňať viaceré funkcie. Od jednoduchého informatívneho webového sídla, kde má občan možnosť nájsť potrebné informácie, cez komplexný webový portál, kde má občan po zadaní identifikačných údajov prístup k svojim osobným informáciám. Najvyšším stupňom je plne interaktívny portál, kde má občan možnosť konkrétne platby uskutočniť, ako aj príležitosť elektronicky žiadať o rôzne povolenia, sledovať ich štádium spracovania a podobne.

Idea mestského portálu:

•    nepretržitý a pohodlný prístup k službám miestneho úradu pre všetkých (prístupnosť a použiteľnosť)
•    platforma pre spoluprácu partnerov v regióne
•    možnosť implementácie vernostného systému pre občanov
•    nová koncepcia vzťahu mesta k občanom, podnikateľom a návštevníkom

Prečo spojenie mestskej karty a mestského portálu?

Čo prináša mestskému portálu mestská karta?

•    Unikátnu a bezpečnú identifikáciu občana pre využitie personalizovaných služieb klientskej zóny prostredníctvom karty (odpadá potreba zriaďovať a požadovať ďalšiu registráciu pre účely využitia služieb digitálneho úradu)
•    Možnosť uskutočňovať platby aj prostredníctvom elektronickej peňaženky mestskej karty

Čo prináša mestskej karte mestský portál?

•    Ďalšie, rozšírené využitie elektronickej peňaženky
•    Posilnenie využívania služieb mestskej karty
•    Výrazné posilnenie marketingu karty (napríklad bonusový program dostupný aj prostredníctvom portálu) 

Pre podrobnejšie informácie o tejto ponuke si stiahnite leták (PDF).  
 

Spojenie mestskej karty a mestského portálu poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Millennium 000, spol. s r. o.  

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov