Jednotný autentifikačný systém pre knižnice

Základom celého knižničného systému sú multifunkčné bezkontaktné čipové karty typu MIFARE s pamäťou a s možnosťou čítania a zápisu špecifickej štruktúry údajov v požadovanom formáte, s možnosťou využitia študentských a zamestnaneckých preukazov univerzít v SR ako knižničných preukazov. Prípadne aj vzájomná akceptácia knižničných preukazov s ďalšími akademickými a vedeckými knižnicami, zapojenými do projektu „knižničný pas“ v SR, napr. Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Štátnou vedeckou knižnicou v B. Bystrici a Prešove, Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou vo Zvolene, CVTI atď. 

Systém je tvorený vzájomnou kombináciou komunikačných rozhraní (terminály/čítačky) a príslušného programového vybavenia s komplexnou dodávateľskou podporou.

Jednotný autentifikačný systém sa skladá z nasledovných modulov 

Celé riešenie pracuje s poľami:
1. jedinečné ID číslo karty, SNR
2. meno
3. priezvisko
4. kredit
5. blokácia karty, resp. stav karty – blokovaná, neblokovaná ....

Na základe uvedeného nie je problém zabezpečiť uniformitu dát, riešenie konfliktov v údajoch a znížiť tak čas, potrebný na celkovú synchronizáciu dát.

Nami ponúkaný JAS bude možné použiť aj pre ďalšie externé služby, spojené s knižničným systémom, ako napríklad prístup k elektronickým zdrojom na internete tzv. proxy, k sledovaniu stavu kariet v reálnom čase, kontrola výšky kreditu cez internet a pod.

Okrem dodania a integrácie existujúcich systémov s hardvérom a softvérom dodávaného našou spoločnosťou ponúkame napojenie na systém EMBASE. Systém EMBASE poskytne záujemcovi komplexný zoznam zablokovaných kariet (import blacklistu).

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov