Informačný systém pre cestujúcich

Informačný systém pre cestujúcich predstavuje efektívny a elegantný informačný kanál. Základnou úlohou je informovať cestujúceho o tom, kde sa nachádza, kam smeruje a kedy bude v cieli svojej cesty. Systém umožňuje informovať cestujúceho vizuálne, akusticky a interaktívne.

Vizuálny informačný systém pre cestujúcich využívajúci informačné panely je ďalej možné rozdeliť na vozidlový a nástupištový, respektíve zastávkový. Akustická forma informovania cestujúceho je vo vozidle zabezpečená zvyčajne prostredníctvom hlásenia pre nevidomých, hlásenia zastávok, prípadne hlásením vodiča alebo dispečerským systémom. V prípade záujmu existuje možnosť akustického hlásenia odchádzajúcich spojov aj na zastávkových paneloch.

Vozidlový informačný systém

Dopravca si môže vybrať z ponuky informačných panelov a poskladať si jemu vyhovujúcu konfiguráciu. Je možné použiť nami ponúkané alebo cudzie podporované informačné panely LED, alebo nami ponúkané LCD panely. LED panely môžu byť predné, bočné a zadné, ktoré sú zvyčajne v smere von z vozidla, vnútorné LED alebo LCD panely informujúcich cestujúcich vo vnútri vozidla. Podporované sú panely rôznych dodávateľov v regióne, ktoré komunikujú podporovaným protokolom prostredníctvom rozhrania 485, IBIS alebo Ethernet. V prípade záujmu je možné dopracovať aj zatiaľ nepodporovaný protokol.

Okrem základných funkcionalít, vrátane veľkého množstva dopravcom nastaviteľných spôsobov zobrazovania a hlásenia zastávok či zobrazovania názvov zastávok s diakritikou, je zaujímavou vlastnosťou možnosť odosielania správ na LCD tabule z dispečerského systému ako aj možnosť zobrazovania informačných i reklamných správ a videospotov. Ďalšou vlastnosťou zvyšujúcou komfort cestujúcich je možnosť zobrazovania prestupných spojov ku zastávkam, pričom sa vezme do úvahy aj prípadné reálne meškanie prestupného spoja. Táto funkcionalita je samozrejme naviazaná na dispečerský riadiaci systém.

Zastávkový informačný systém

Zobrazenie informácií o prichádzajúcich a odchádzajúcich spojoch na nástupišti, prípadne na celej zastávke je umožnené prostredníctvom zastávkovej tabule, pričom existuje prevedenie do vonkajšieho i vnútorného prostredia. V prípade nástupišťa za zobrazujú spoje týkajúce sa len konkrétneho nástupišťa, zatiaľ čo v prípade zastávky zo všetkých nástupíšť. V kombinácii s dispečerským riadiacim systémom je možné zobrazovať na tabuliach reálne časy odchodov a príchodov spojov a informačné správy z dispečerského systému. Obrovskou výhodou je zároveň možnosť navrhnúť si dizajn takejto tabule takmer ľubovoľným spôsobom. Dizajnér tabúľ si môžete vyskúšať kliknutím sem.

Interaktívny informačný systém cestujúceho

Tak ako sa dostali do popredia online aplikácie mobilných zariadení, vyvstáva potreba informovať cestujúcich aj touto formou. To umožňuje dopravcom používajúcim dispečerský riadiaci systém poskytovať informácie aj prostredníctvom web portálu http://mojbus.sk a to aj prostredníctvom mobilného zariadenia.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov