Identifikačné systémy

V dnešnej dobe, ktorá sa vyznačuje vysokým tempom rozvoja sa zvyšujú nároky na kontrolu zamestnancov na jednej strane a na strane druhej na kontrolu a zabezpečenie budov, kancelárií, laboratórií a iných priestorov, ktoré chceme ochrániť pred nepovoleným vstupom. 

V produktovom portfóliu našej spoločnosti sa nachádzajú komplexné systémové riešenia, tzn. prístupové, dochádzkové, parkovacie a stravovacie systémy. Všetky tieto systému fungujú na báze bezkontaktnej čipovej karty a na základe tohto poznatku sú navzájom integrovateľné medzi sebou navzájom (jedno identifikačné médium sa dá využiť vo všetkých ponúkaných riešeniach).

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov