FaxCopy

Vo všetkých predajných miestach FaxCopy môžu používatelia Stredoškolského preukazu využívať svoje preukazy  ako elektronickú peňaženku. Žiaci majú nárok na 10% zľavu na kopírovacie a reprografické služby, ktoré im FaxCopy ponúka.

Quotes of the successful

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time"

Thomas Alva Edison

Subscribe to our newsletters