eShop - Web portál pre predaj PCL a dobíjane EP

Zámer riešenia

Hlavnými zámermi, ktoré produkt pomáha realizovať, sú najmä:

 • Umožnenie cestujúcej verejnosti dobitie elektronickej peňaženky prostredníctvom internetovej aplikácie

 • Zvýšenie komfortu pre cestujúceho (možnosť dobiť EP – kedykoľvek a kdekoľvek)

 • Postupné znižovanie nákladov na prevádzku kamenných predpredajných stredísk

 

Fyzický zápis internetovej udalosti na BČK je realizovaný pri priložení BČK k týmto zariadeniam:

 • Zariadenia vybavovacieho systému vo vozidle PAD

 • Revízorská čítačka s našou aplikáciou

 • Predpredajná aplikácia v predpredajných strediskách

 • Automat rady 526

 

Nakupovať prostredníctvom internetového obchodu môžu držitelia platných dopravných kariet emitovaných dopravcami SAD a MHD a držitelia preukazu Študenta a Žiaka vydaných vysokými školami a strednými školami s aktivovanou funkciou Doprava.

 

Koncept riešenia

Riešenie pozostáva z častí:

 • Internetová aplikácia

 • Internetová objednávka vkladu elektronických peňazí na kartu

 • Internetová objednávka časového predplatného lístka

 • Podmienky platby

 • História objednávok

 • Spracovanie objednávok a udalostného súboru

 • Spracovanie zaplatených objednávok

 • Vytvorenie a správa udalostí

 • Vloženie udalostí do zoznamu pre konkrétny závod

 • Distribúcia zoznamu udalostí do zariadení

 • Fyzický vklad / zápis na čipovú kartu

 • Zápis do štatistiky

 • Potvrdenie vykonania udalosti

 • Prehľady objednávok a platobných operácií

 

Internetová aplikácia

Nákup je možné realizovať každý deň v roku počas celého dňa okrem technologických prestávok systému.
 

Internetová objednávka vkladu elektronických peňazí na BČK

Zákazník má možnosť prostredníctvom internetovej aplikácie nabiť EP na čipovej karte.

Pre nabitie EP je nutné uviesť SNR karty, ktoré je uvedené na BČK, resp. na dokladoch o zaplatení, ktoré zákazník doposiaľ obdržal pri nákupe v predpredajných strediskách. Pokiaľ na karte nie je uvedené SNR karty, cestujúci si musí zistiť SNR karty na predpredajných strediskách dopravcu.

Po vstupe do systému je zákazník zároveň informovaný o stave EP. Stav EP je aktuálny k dátumu poslednej aktualizácie.

Pomocou internetovej aplikácie si zákazník navolí čiastku, ktorú chce nabiť na EP a zároveň uvedie emailovú adresu.

Po prekontrolovaní zadaných údajov zákazník zvolí spôsob platby a vyjadrí svoj súhlas s Obchodnými podmienkami zaškrtnutím potvrdzovacieho políčka. V prípade nepotvrdenia súhlasu s Obchodnými podmienkami aplikácia neumožní ďalší priebeh predaja.

V prípade platby prostredníctvom internetového platobného produktu, je zákazník automaticky presmerovaný na internet banking príslušnej banky. Ďalej zákazník postupuje podľa pokynov banky. Po zrealizovaní príkazu na úhradu je zákazník presmerovaný späť na stránku internetového obchodu. Finančné prostriedky sú pripísané na účet SAD Žilina,a.s. Po realizácii transakcie zákazník obdrží e-mail o úspešnom zrealizovaní transakcie a všetkých podrobnostiach realizovaného prevodu na EP.

 

Podmienky platby

Portál elektronického obchodu  podporuje niekoľko spôsobov platby:

SporoPay

On-line platba pre klientov Slovenskej sporiteľne. Po odoslaní objednávky bude klient presmerovaný na stránku Slovenskej sporiteľne, kde sa prihlási na svoj internet banking a zrealizujete platbu.

 

TatraPay

On-line platba pre klientov Tatra banky. Po odoslaní objednávky bude klient presmerovaný na stránku Tatra Banky, kde sa prihlási na svoj internet banking a zrealizujete platbu.

 

ePlatby

On-line platba pre klientov Všeobecnej úverovej banky. Po odoslaní objednávky bude klient presmerovaný na stránku Tatra Banky, kde sa prihlási na svoj internet banking a zrealizujete platbu.

 

Prevod na účet (off-line platba)

Klienti budú uskutočňovať platbu prevodom zo svojho účtu na účet dopravcu, ktorý musí byť vedený vo VÚB banke. Tento spôsob platby budú využívať klienti, ktorí nemajú internet banking v niektorej z ponúkaných typov on-line platieb.

Pre tento typ platby je nabitie EP prostredníctvom internetu potrebné vykonať najneskôr 4 pracovné dni pred požadovanou realizáciou objednávky.

V prípade platby formou prevodu na účet zákazník obdrží objednávku so všetkými náležitosťami týkajúcich sa nákupu. Zákazník je povinný postupovať podľa pokynov uvedených na objednávke. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet dopravcu, je zákazníkovi zaslaný e-mail o úspešnom zrealizovaní objednávky.

 

Platba kreditnou kartou cez službu eCard

Klienti môžu platiť kreditnými a debetnými kartami MasterCard/Maestro*, VISA/VISA Electron*, Diners Club (* ak vydávajúca banka umožňuje uskutočňovanie e-commerce transakcií týmito kartami) bez ohľadu na to, v ktorej banke a krajine im bola karta vydaná. Po odoslaní objednávky bude klient presmerovaný na platobný portál VÚB banky, ktorá službu zabezpečuje. Klient zadá potrebné údaje - číslo svojej karty, platnosť karty a ochranný CV kód. Po realizácii platby bude presmerovaný späť na portál elektronického obchodu. Spôsob platby je vhodný aj pre zákazníkov zo zahraničia.

 

História objednávok

Po zadaní mena a hesla do histórie objednávok je zákazník informovaný o histórii plnení EP prostredníctvom internetu. Heslo zákazník dostane pri prvom nabití EP prostredníctvom internetu, meno e-mailová adresa klienta, ktorú zadal pri zakupovaní. V prípade, že klient svoje heslo zabudne, má možnosť vygenerovať si nové heslo a zaslať si ho na svoju e-mailovú adresu.

 

Tlač daňového dokladu

Na internetovom portáli má zákazník možnosť vytlačiť si doklad o nabití EP pre daňové účely.

 

Emailová notifikácia

Po zaplatení objednávky je klientovi automaticky zaslané potvrdenie o zaplatení objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

Potvrdzujúci e-mail neslúži klientovi ako doklad na cestovanie.

 

Vybavovací systém dopravcu

Zaplatené objednávky sú automaticky nahrávané do akceptačných zariadení dopravcu. Udalostný súbor je aktualizovaný zo servera Doprava cez GPRS (je nutné, aby na zariadení bola aktívna GPRS komunikácia).

Po priložení čipovej karty k čítačke vybavovacieho systému vozidla sa na kartu prehrajú všetky operácie plnenia EP.  

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov