News

Verejná osobná doprava 2014

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu pod názvom "Verejná osobná doprava 2014", ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 24.10 2014  v priestoroch spoločnosti Kongres studio s.r.o., v Bratislave a ktorej sme hlavným partnerom.

 

Témy konfrencie:

 • Integrovaná verejná osobná doprava
 • Organizácia a riadenie verejnej osobnej dopravy
 • Technické zabezpečenie verejnej osobnej dopravy
 • Environmentálne a sociálne aspekty verejnej osobnej dopravy

 

Organizátori konferencie:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Košický samosprávny kraj

 

Partneri konferencie:

  

 

Mediálni parneri:

 

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov