News

TransData súčasťou odborného seminára „Možnosti preferencie hromadnej dopravy“

Spoločnosť TransData sa podieľa ako hrdý partner, ale aj prednášajúci na odbornom seminári „Možnosti preferencie hromadnej dopravy“, ktorý sa uskutoční už v stredu 15.5.2019 v sále Domu Odborov v Žiline.

 

Organizátorom seminára sú noviny Logistický monitor. Na spoluorganizácií sa podieľajú aj  Žilinská univerzita v Žiline, Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov, Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina (SOPK Žilina).

Prednášky a následná diskusia seminára sa budú venovať témam z oblasti hromadnej dopravy, od preferencie rôznych foriem dopravy v mestách, prímestskej, ale aj medzinárodnej doprave, ale aj alternatívnym formám hromadnej dopravy, ako je napríklad bikesharing a ich vplyvu na vývoj trendov v osobnej doprave.

Pre spoločnosť TransData je česť, byť nielen hrdým partnerom podujatia, ale zároveň aj prispieť svojimi odbornými znalosťami prostredníctvom prednášok Elektronická stazka – prípadová štúdia, ktorú bude viesť pán Marián Chovanec a Mobilita v mobile, ktorú bude viesť Róbert Hájek. Kompletný harmonogram semináru nájdete v prílohe tejto správy.

Quotes of the successful

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time"

Thomas Alva Edison

Subscribe to our newsletters