News

TransData partnerom konferencie "Logistika - Ekonomika - Prax 2018"

PŘEROV - Spoločnosť TransData s.r.o. je hrdým partnerom 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Logistika - Ekonomika - Prax 2018, ktorú organizuje a zastrešuje Logistický monitor. Konferencia sa bude konať dňa 28.11.2018 na Vysokej škole Logistiky v Přerove v Českej republike.

UPDATE (7.12.2018): Online zborník konferencie

Quotes of the successful

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time"

Thomas Alva Edison

Subscribe to our newsletters