News

TransData ako generálny partner CMDTOUR 2018

ŽILINA - O hlavných úlohách cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie diskutovali na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) účastníci dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom CMDTUR 2018 - Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj. Pre spoločnosť TransData bolo veľkou cťou, že sme mohli byť generálnym partnerom tejto skvelej odbornej konferencie.

Podľa odborného garanta konferencie a súčasne vedúceho Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA Jozefa Gnapa je medzinárodná konferencia spoločným dielom všetkých, ktorým nie je ľahostajná mobilita osôb či logistika. "Je dôležité poukázať na túto problematiku, nakoľko sa týka nás všetkých, ovplyvňuje ceny tovarov, konkurencieschopnosť priemyslu štátov Európskej únie (EÚ), mobilitu obyvateľstva a dopravnú obslužnosť všetkých regiónov," uviedol Gnap.

"Na konferencii budú jej účastníci navrhovať aj nové riešenia, ktoré v budúcnosti môžu priniesť zníženie vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Teší nás záujem o konferenciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka všetkým spoluorganizátorom sa nám konferenciu podarilo zorganizovať už po ôsmy raz," podotkol odborný garant konferencie.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu CMDTUR 2018 - Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj zorganizovala Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Slovensko-poľskou obchodnou komorou a profesijnými združeniami v oblasti dopravy a logistiky v SR.

Zdroj: tasr

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov