News

Spustenie výberu poplatku za EMBASE na UKF v Nitre cez portál www.emcard.com

Počas prvých dní nového akademického roka 2013/14 bola pre študentov 2.-5. ročníka UKF v Nitre sprístupnená možnosť úhrady ročného kupónu EMBASE cez webový portál www.emcard.com (Karta v karte).

Úhrada ročného kupónu EMBASE v hodnote 3 € umožní držiteľom preukazu študenta využívať svoj preukaz napríklad ako dopravnú kartu v ZSSK, a.s., elektronickú peňaženku či časový lístok u 21 zapojených autobusových dopravcov, ale aj ako knižničný pas v ôsmich štátnych vedeckých knižniciach v Slovenskej republike. Viac informácií na www.preukazstudenta.sk, na stránkach a nástenkách UKF v Nitre alebo v informácii zasielanej študentom UKF e-mailom.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov