News

Konferencia "Aktuálne otázky verejnej osobnej dopravy 2018"

TÁLE - V dňoch 8. až 9. novembra 2018 sa v priestoroch Hotela Partizán na Táloch uskutočnil už 4. ročník odbornej dopravnej konferencie s názvom Aktuálne otázky verejnej osobnej dopravy 2018. Oproti predošlým ročníkom si účastníci odniesli zaujímavé poznatky aj z mnohých ďalších tematických oblastí. Organizátorom konferencie bola spoločnosť TransData, s výraznou podporou zahraničných partnerov podujatia, ktorými boli spoločnosti Bustec, ČSOB, Mastercard, NXP a Mikroelektronika.

Prvý deň konferencie mal tri výrazné témy - aktuálne otázky a výzvy verejnej osobnej dopravy na Slovensku, integrované dopravné systémy a aktuálne projekty i vízie spoločnosti TransData v oblasti VOD. Po skončení posledného bloku prednášok nasledovala živá dikusia a tradičný workshop, v rámci ktorého boli prezentované posledné novinky v oblasti SW a HW produktov.

Najväčší záujem pútali najmä nové vlastnosti a prehľady moderného dispečersko-riadiaceho systému TransFleet a vybavovacie systémy pre MHD a PAD s pripojenými periférnymi zariadeniami, tlačiarňou Mikroelektronika s možnosťou EMV platieb, LCD a LED tabuľami Bustec či vozidlovým kamerovým systémom so streamom obrazu do palubného počítača a dispečingu.

Druhý deň konferencie priniesol tematicky pestrejší program, ktorý sa venoval plánovaniu dopravy, zmenám vo verejnom obstarávaní a GDPR, počítačovej bezpečnosti i využitiu EMV platiev v doprave. Bodkou za dvojdňovým programom bola medzinárodná prednáška spoločnosti NXP o technológii MIFARE DESFire a možnostiach jej využitia v mobilných zariadeniach.

Celú galériu z konferencie nájdete na tomto mieste.

Všetky prednášky z konferencie nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Zdroj: transdata

Quotes of the successful

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time"

Thomas Alva Edison

Subscribe to our newsletters