News

DPB ďakuje partnerom "Dňa otvorených dverí 2014"

Deň otvorených dverí DPB, ktorý sa uskutočnil 20. septembra 2014 v depe Jurajov Dvor, mal tohto roku mimoriadnu účasť návštevníkov. Dopravný podnik Bratislava ďakuje všetkým partnerom, ktorí podujatie podporili. Vďaka ich finančným príspevkom, vecným cenám do tomboly a mediálnej podpore, sme mohli toto obľúbené podujatie zorganizovať.

Pre všetkých fanúšikov verejnej dopravy bol najväčším lákadlom zrekonštruovaný kĺbový autobus TAM 272 slovinskej výroby, ktorý vďaka našim zamestnancom a dobrovoľníkom pod vedením vedúceho prevádzky ústredných dielní električiek Ing. Petra Plunára, vyzeral ako nový. Zbierka historických vozidiel je tak opäť bohatšia o ďalší originálny prírastok.
Na výstave vozidiel bol najstarším exponátom medzi autobusmi Škoda 706 RTO z roku 1968. Medzi trolejbusmi bol najvzácnejším exponátom Oerlikon švajčiarskej výroby z roku 1947.
Samozrejme, nechýbali ani nové trolejbusy - Škoda 30Tr – sólo a Škoda 31Tr - kĺbový, ku ktorým podal odborný výklad zástupca spoločnosti Škoda Electric, Ing. Petr Kasenčák z Divízie Trolejbusy.
Okrem bohatého kultúrneho programu si návštevníci užili aj ďalšie sprievodné akcie. Srdečná vďaka patrí aj podpore zo strany zástupcov ŠKP Bratislava, vďaka ktorým sme v depe privítali aj slovenského reprezentanta v boxe - Štefana Mezeia, ktorý si z Majstrovstiev Európy priniesol striebornú medailu. Nádejný športovec ochotne rozdával podpisy svojim fanúšikom. Vďaka Mladým Slovanistom, ktorí aj tento rok priniesli do vozovne nafukovací hrad, mali aj tí najmenší o zábavu postarané. Samozrejme, všetkých lákala aj tombola a okružné jazdy Cabrio Busom. V areáli boli aj zástupcovia spoločnosti, ktorí špeciálnou technológiou čistia vozidlá zdevastované vandalmi – najmä graffitmi. Aj ukážka čistenia trolejbusu či prezentácia vozidla ťažkého odťahu zaujali návštevníkov. Po oficiálnom ukončení podujatia zamestnanci podniku odviezli historickými vozidlami množstvo záujemcov po hlavnom meste a táto atraktívna okružná jazda Bratislavou bola originálnou bodkou tohto ročníka DOD.
Dopravný podnik Bratislava každoročne otvára svoje brány pre verejnosť a ponúka priaznivcom verejnej dopravy prehliadku našich unikátnych historických vozidiel, ale aj súčasných. Podarilo sa nám modernizovať náš vozidlový park a verím, že Bratislavčania budú spokojní s komfortom, ktorý im nové trolejbusy, električky aj autobusy prinesú. Tento ročník Dňa otvorených dverí považujem za úspešný a teší ma veľký záujem ľudí, ktorí k nám do vozovne zavítali. Zároveň ďakujem všetkým partnerom, ktorí na túto akciu prispeli, či už finančne alebo vecnými darmi,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.

DPB ďakuje všetkým partnerom a tešíme sa na spoluprácu aj na budúci rok!

Zdroj: www.dpb.sk

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov