Print manager

PRINT MANAGER je komplexné tlačové riešenie umožňujúce úplnú správu tlačového prostredia a poskytujúce prehľad o nákladoch na tlač a kopírovanie. Zabezpečuje bezpečný prístup k dokumentom a správu všetkých tlačových úloh. Umožňuje centrálne sledovanie nákladov na tlač a kopírovanie a ponúka spoplatnenie tlačových a kopírovacích úloh užívateľom, študentom. Môže slúžiť aj na kontrolu a blokovanie tlačových a kopírovacích úloh jednotlivým užívateľom, či skupinám užívateľov, vrátane dokonalého reportingu za účelom znižovania nákladov. PRINT MANAGER poskytuje nástroje, s pomocou ktorých môžete obmedzovať tlač určitých užívateľských skupín, prideľovať im limity a veľmi jednoducho a efektívne nastavovať oprávnenia pre prístup ku konkrétnym zariadeniam. Vďaka štatistickému spracovaniu údajov systémom máte prehľad o vyťažení a prevádzkových nákladoch každého zariadenia.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov