Vnútorný platobný systém KREDIT 7

Centrálny účet klienta KREDIT 7
Každý klient má v systéme pridelený jeden účet. Účet môže mať rôzne vlastnosti – základná vlastnosť je typ účtu (kreditný alebo debetný).  

Kreditný
Klient čerpá prostriedky z účtu úverovým spôsobom (do mínusu) a raz za zúčtovacie obdobie (mesiac) túto čiastku vyrovná zrážkou so mzdy. Do úvahy prichádzajú aj iné formy vyrovnávania (fakturácia, bankový prevod atď.). 

Debetný (zálohový) účet
Klient na účet vkladá finančné prostriedky zálohovo (rôzne formy plnenia účtu) a tieto prostriedky potom čerpá. Na účte sa dajú nastaviť aj niektoré ďalšie atribúty – hladinu dorovnania, minimálny zostatok a maximálnu dennú platbu. 

Hladina dorovnania
Kreditný účet: Z pravidla je nastavený na nulu, to znamená, že klient čerpá prostriedky napr. na – 250 SKK a zrážkou so mzdy (vo výške + 250 SKK) je jeho účet vyrovnaný na nulu. Kladnou hladinou dorovnania môže dosiahnuť určitú formu zálohy na tomto účte pri zachovaní všetkých jeho ostatných vlastností.

Debetný účet: Hladina dorovnania sa využíva pri plnení účtu inkasom alebo niektorou z foriem clearingu. Na účet sa prevádzajú len čiastky, ktoré zodpovedajú len skutočným potrebám klienta. 

Minimálny zostatok:
Kreditný účet: Z pravidla je nastavený na nulu – v takom prípade klient čerpá prostriedky z účtu neobmedzene. Nastavením zápornej hodnoty môžeme dosiahnuť príslušné obmedzenie čerpanej čiastky. 

Debetný účet: Z pravidla je nastavený na nulu – v takom prípade klient čerpá prostriedky z účtu až do jeho vyčerpania. Je tu možnosť nastavenia zápornej čiastky – potom má klient povolený určitý kontokorent alebo kladnej čiastky – týmto je možné docieliť určitú hladinu cash prostriedkov v systéme, prípadne obmedziť prečerpanie účtu pri využívaní offline zariadenia.

Maximálna denná platba 
Používa sa na obmedzenie denného čerpania prostriedkov z účtu – slúži na obmedzenie zneužitia v prípade straty identifikačného média (než dôjde k jeho zablokovaniu v systéme).
V systéme sa taktiež dá plánovito alebo ručne ukončiť platnosť účtu klienta, prípadne ho v aktuálnej databáze zrušiť a presunúť do archívnej databázy (pri dodržaní stanovených podmienok). 

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov