Knižničný terminál PCR 300MU

PCR300MU sa používa v knižniciach spolu s príslušným softvérom a slúži na vyčítavanie sériového čísla (SNR) bezkontaktných čipových kariet. V prípade knižnice by slúžil na identifikáciu čitateľa (študenta, učiteľa, resp. zamestnanca univerzity, VŠ, SŠ, používateľa knižnice) pri požičiavaní, alebo vracaní kníh v knižnici. Po priložení preukazu - čipovej karty sa z nej do systému načíta sériové číslo, ktoré je jednoznačným identifikátorom, pretože je dané pri výrobe a výrobca garantuje, že sa nebude opakovať. Program priradí toto číslo ku konkrétnemu užívateľovi v databáze a na obrazovke sa pracovníkovi zobrazia údaje o tejto osobe. Následne sa čítačkou čiarového kódu/RFID zo snímajú požičané/vracané knihy a zapíšu sa do databázy. Takýmto spôsobom knižničný terminál uľahčuje a urýchľuje prácu s čipovými kartami pri objednávaní, vypožičiavaní a vracaní kníh v knižniciach. Zariadenia môžu slúžiť aj na prihlasovanie sa do webovej aplikácie, prípadne priamo na konkrétnu verejnú PC stanicu.

Verzia pre tlač (PDF)

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov