Personalizátor EM606 SP

EM606SP sa používa v knižniciach pri registrácii nového čitateľa, ktorý už vlastní bezkontaktnú čipovú kartu Mifare. Ide hlavne o študentov a zamestnancov niektorých vysokých a stredných škôl v SR. Spolu s príslušným softvérom zariadenie vyčíta údaje z univerzitného/školského sektora preukazu a uloží ich priamo do formulára v knižničnej aplikácii. Samozrejme toto prepojenie je potrebné nadefinovať, ponúkame aj integráciu s existujúcim programovým vybavením knižnice. Zariadenie zrýchli prácu obsluhy pri registrácii nových čitateľov.

Verzia pre tlač (PDF)

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov