Print manager

PRINT MANAGER je komplexné tlačové riešenie umožňujúce úplnú správu tlačového prostredia a poskytujúce prehľad o nákladoch na tlač a kopírovanie. Zabezpečuje bezpečný prístup k dokumentom a správu všetkých tlačových úloh. Umožňuje centrálne sledovanie nákladov na tlač a kopírovanie a ponúka spoplatnenie tlačových a kopírovacích úloh užívateľom, študentom. Môže slúžiť aj na kontrolu a blokovanie tlačových a kopírovacích úloh jednotlivým užívateľom, či skupinám užívateľov, vrátane dokonalého reportingu za účelom znižovania nákladov. PRINT MANAGER poskytuje nástroje, s pomocou ktorých môžete obmedzovať tlač určitých užívateľských skupín, prideľovať im limity a veľmi jednoducho a efektívne nastavovať oprávnenia pre prístup ku konkrétnym zariadeniam. Vďaka štatistickému spracovaniu údajov systémom máte prehľad o vyťažení a prevádzkových nákladoch každého zariadenia.

Quotes of the successful

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time"

Thomas Alva Edison

Subscribe to our newsletters