Vyhradené parkovisko

Vyhradené parkovisko - na parkovacej ploche sa vyhradí časť parkoviska pre potreby jednotlivých spoločností. Každej spoločnosti je možné vydať väčšie množstvo parkovacích kariet ako má spoločnosť vyhradených miest na parkovisku. Systém zabezpečí aby počet firemných vozidiel od jednej spoločnosti nepresiahol počet vyhradených miest pre danú spoločnosť. Táto vlastnosť systému výrazne zvyšuje využiteľnosť kapacity parkoviska, aj keď je časť zamestnancov na dovolenke alebo služobnej ceste, parkovisko môže byť využité na maximum. Každej parkovacej karte je možné priradiť vlastnú tarifu a pomocou jej nastavenia regulovať počet vozidiel na parkovisku počas dňa.

Návštevný systém - parkovací stojan vydá návštevníkovi pri vjazde na parkovisko parkovaciu kartu. Pri odchode návštevy si nechá zákazník označiť kartu v snímači parkovacích kariet. Označenie je vždy autorizované špeciálnou systémovou kartou, ktorá je adresne pridelená firme. Pri odjazde z parkoviska zákazník vloží kartu do výjazdového stojana, ktorý ju odoberie a otvorí výstupnú závoru. Údaje o navštívenej firme a dobe parkovania sa pritom zosnímajú z karty do systému a je ich možné využiť na vystavenie faktúry za parkovanie návštevníkov firmy. Pokiaľ návštevník nebol v žiadnej spoločnosti, tak parkovanie bude spoplatnené podľa cenníka parkoviska.

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.