Knižničný terminál PCR 300MU

PCR300MU sa používa v knižniciach spolu s príslušným softvérom a slúži na vyčítavanie sériového čísla (SNR) bezkontaktných čipových kariet. V prípade knižnice by slúžil na identifikáciu čitateľa (študenta, učiteľa, resp. zamestnanca univerzity, VŠ, SŠ, používateľa knižnice) pri požičiavaní, alebo vracaní kníh v knižnici. Po priložení preukazu - čipovej karty sa z nej do systému načíta sériové číslo, ktoré je jednoznačným identifikátorom, pretože je dané pri výrobe a výrobca garantuje, že sa nebude opakovať. Program priradí toto číslo ku konkrétnemu užívateľovi v databáze a na obrazovke sa pracovníkovi zobrazia údaje o tejto osobe. Následne sa čítačkou čiarového kódu/RFID zo snímajú požičané/vracané knihy a zapíšu sa do databázy. Takýmto spôsobom knižničný terminál uľahčuje a urýchľuje prácu s čipovými kartami pri objednávaní, vypožičiavaní a vracaní kníh v knižniciach. Zariadenia môžu slúžiť aj na prihlasovanie sa do webovej aplikácie, prípadne priamo na konkrétnu verejnú PC stanicu.

Verzia pre tlač (PDF)

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.