News

Spustenie výberu poplatku za EMBASE na UKF v Nitre cez portál www.emcard.com

Počas prvých dní nového akademického roka 2013/14 bola pre študentov 2.-5. ročníka UKF v Nitre sprístupnená možnosť úhrady ročného kupónu EMBASE cez webový portál www.emcard.com (Karta v karte).

Úhrada ročného kupónu EMBASE v hodnote 3 € umožní držiteľom preukazu študenta využívať svoj preukaz napríklad ako dopravnú kartu v ZSSK, a.s., elektronickú peňaženku či časový lístok u 21 zapojených autobusových dopravcov, ale aj ako knižničný pas v ôsmich štátnych vedeckých knižniciach v Slovenskej republike. Viac informácií na www.preukazstudenta.sk, na stránkach a nástenkách UKF v Nitre alebo v informácii zasielanej študentom UKF e-mailom.

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov