O spoločnosti

Spoločnosť TransData s.r.o. (do 1.7.2014 EMtest-SK s.r.o.) už 15 rokov prináša svojim zákazníkom komplexné riešenia pre použitie čipových kariet. Počtom 1,5 mil. ks vydaných bezkontaktných čipových kariet s kryptovanými a šifrovanými údajmi zapísanými v pamäti čipu sa radíme medzi top lídrov v tejto oblasti v strednej Európe.

V ponuke máme HW a SW vybavenie pre riadenie celého životného cyklu čipovej karty, od prípravy – inicializácie a personalizácie čipu, potlače čipových kariet, systémovú aktiváciu a správu aplikácií čipu, riešenie mimoriadnych udalostí s kartou, až po blokáciu aplikácií a/alebo čipu karty.

Pre prevádzkovateľov verejnej dopravy ponúkame ucelený produktový balík, obsahujúci všetky potrebné HW a SW moduly pre riadenie prevádzky mestskej a prímestskej verejnej hromadnej dopravy, ako i železničnej a integrovanej regionálnej dopravy. Súčasťou ponuky je aj dátový clearing, zúčtovanie dát o transakciách dopravných peňaženiek v systéme zapojených dopravcov.

Našim zámerom je prinášať držiteľom kariet zmysluplné a atraktívne možnosti ich použitia a v duchu myšlienky „Váš svet v jednej karte“ spájať karty, ktoré štandardne užívateľ používa, do jednej multifunkčnej čipovej karty. Naše jedinečné riešenie ( www.dopravnakarta.sk ) multifunkčnosť umožňuje spojením ponuky dopravných, kultúrnych, vzdelávaco-športových, municipálnych a komerčných služieb do jedného systému.

Našou vizitkou je 15 ročná skúsenosť s dopravnými kartami (PCL a dopravná peňaženka) a komplexnými riešeniami pre mestskú a prímestskú dopravu, 12 ročná skúsenosť s multifunkčnými preukazmi študenta a zamestnanca slovenských univerzít a vysokých škôl, 9 ročná skúsenosť s jednotným autentifikačným systémom a knižničným pasom pre vedecké knižnice v SR, 5 ročná skúsenosť s multifunkčným preukazom žiaka a učiteľa stredných a základných škôl v SR, 4 ročná skúsenosť s projektami mestských a regionálnych kariet.

V spolupráci s výrobcami kariet, bankami a významnými nadnárodnými spoločnosťami sa podieľame na projekte Bratislavskej mestskej karty a projektoch s použitím zaručeného i nezaručeného elektronického podpisu s bezpečným uložením kľúčov v pamäti smart karty. Pripravujeme tiež NFC aplikácie pre mobilné telefóny.

Ako doplnenie komplexnej ponuky ponúkame v spolupráci s našimi partnermi identifikačné RFID riešenia – personalizačné, prístupové, dochádzkové, stravovacie, parkovacie a návštevné systémy a HW zariadenia pre prácu s čipovými kartami.

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.