Stravovací systém

Prednosťou tohto systému, je elektronická forma evidencie stravníkov, objednávanie, odhlasovanie a vydávanie jednotlivých obedov. Objednávanie obedov, ako aj prehľad o stave kreditu na účte je možné na stravovacom termináli. Veľmi dôležitou súčasťou je web aplikácia, cez ktorú je taktiež možné obedy objednávať či odhlasovať. V praxi to znamená, že stravník si objedná obed priložením preukazu k terminálu a navolením príslušných obedov. V jedálni priloží svoj preukaz k čítačke, čím sa zobrazí obsluhe na displeji číslo obeda, ktoré má stravník objednané a na základe toho je vydaný obed.

Platby za obedy stravník uhradí na účet jedálne bezhotovostným prevodom, alebo  vkladom v hotovosti do pokladne. Server na základe jednoznačného identifikátora – čísla karty, prerozdelí kredit na jednotlivé preukazy a vedie jednotlivé účty stravníkov. 

Pre stravovacie zariadenia a bufety odporúčame použiť modul SW vybavenia s našimi snímačmi a terminálmi. Celé riešenie zabezpečí vysoký komfort ovládania, bezpečnosť a spoľahlivosť, čo by malo viesť k spokojnosti a väčšiemu záujmu stravníkov o stravovanie v stravovacích zariadeniach. Pre identifikáciu v systéme sa počíta s použitím bezkontaktných čipových kariet MIFARE 4kB. Pre stravníkov, ktorí nemajú vlastnú čipovú kartu, je možné vydať kartu oprávneným emitentom, keďže tento má vlastnú tlačiareň na čipové karty a príslušnú potrebnú technológiu dodanú našou spoločnosťou.

Stravovací terminál

Hlavným cieľom zavedenia nášho stravovacieho systému je:

  • Odstrániť lístkový systém stravovania

Stravovací systém zabezpečuje automatizované objednávanie a výdaj stravy v závodnej jedálni cez objednávací terminál, alebo cez web-aplikáciu.

  • Automatizácia objednávania stravy
  • Objednávanie cez objednávací terminál

V stravovaní v závodnej jedálni dôjde k zásadným zmenám. Objednávať sa nebude predajom a pečiatkovaním lístkov, ale pomocou čipovej karty na stacionárnych termináloch. Tieto môžu byť umiestnené v jedálni alebo pred jedálňou. V stravovacom systéme bude nahraný jedálny lístok a objednávať sa môže na také obdobie, na aké je jedálny lístok pripravený.

  • Objednávanie cez intranet

Ďalšou funkciou je objednávanie cez intranet. Takto si budú môcť objednávať všetci, ktorí majú na intranet prístup, čo platí aj pre vzdialené pracoviská.

  • Stornovanie jedál

Ak sa stravník rozhodne ešte pred uzávierkou objednávok, že nepôjde na objednané jedlo, môže svoju objednávku stornovať cez objednávkový terminál, alebo na intranete pomocou intranete aplikácie. Ak je už po uzávierke objednávok, jedlo sa stornovať nedá a vtedy ho môže stravník ponúknuť do burzy jedál.

  • Predburza a Burza jedál

Systém umožňuje tzv. burzu jedál, kde stravníci majú ďalšiu možnosť objednať si jedlo aj po uzávierke objednávok, a to z burzy jedál. Kritérium pre výber jedla z burzy bude čas, kedy bolo jedlo ponúknuté do burzy.
Predburza slúži na zadanie požiadavky stravníka na jedlo do určitého času. Ak stravník zadá takúto požiadavku, nemusí si kontrolovať, či sa jedlo v burze nachádza.

  • Externé objednávanie a výdaj stravy

Tento druh objednávania sa využíva vo vzdialených prevádzkach. Na objednávanie a výdaj stravy sa používa prenosný terminál CASIO.

  • Automatizácia výdaja stravy

Zamestnanec sa identifikuje pri výdaji jedla pomocou zamestnaneckého preukazu na výdajnom termináli. Pri platnej objednávke sa vysvieti na displeji druh jedla a výdajca to potvrdí cez externé tlačítko.

  • Prepojenie na iné podsystémy - KONSOLIDÁCIA

Jednou z možností stravovacieho systému je vyhodnocovanie nárokov zamestnancov na stravu. Po mesačnej uzávierke dochádzky sa zamestnancom môže preniesť ich nárok na stravu z Dochádzkového systému do Stravovacieho systému. Nárok na stravu s príspevkom určuje organizácia.

  • Možnosť rôznych prehľadov zo Stravovacieho systému

Softvér stravovania poskytuje rôzne denné a mesačné prehľady objednávok, výdajov v globáli, podľa organizácie, strediska alebo podľa stravníka, ktoré si užívateľ môže pozrieť na obrazovke počítača, alebo si ich môže vytlačiť.

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.