Prístupový systém

Jedným z nástrojov na zvýšenie zabezpečenia budov, kancelárií, laboratórií a iných priestorov, sú prístupové systémy na čipové karty. Spoľahlivo riešia kontrolu prístupu k informáciám, ochranu hmotného i nehmotného majetku. Ich bezpečnostné funkcie z nich robia jeden z najdôležitejších prvkov zaistenia spoločnosti.

Hlavnou úlohou prístupového systému je zabezpečovať automatickú kontrolu oprávnenia vstupov do objektov, tzn. vstup do areálu, budovy, na parkovisko a pod. Pomocou bezkontaktných čipových identifikačných kariet Mifare je možné otvárať všetky dvere, závory, turnikety, ku ktorým boli v aplikačnom softvéri udelené oprávnenia na vstup. 

Prístupový systém bude slúžiť aj ako evidenčný systém pre vstup osôb do vytypovaných priestorov, kde budú klasické kľúče a zámky nahradené identifikačnými kartami – bezkontaktnými čipovými kartami MIFARE MF1 S70 a kartami, ktoré sú kompatibilné s MIFARE MF1 S70, a prístupovými čítačkami s elektrickými zámkami. Systém ponúka funkčné riešenie evidencie prístupov do jednotlivých objektov, v ktorých bude nainštalovaný. Umožňuje prepojenie na už existujúce informačné systémy a nezávislú implementáciu prípadných ďalších subsystémov.  

Programové vybavenie systému je modulárne. Ďalšie komponenty, s ktorými sa dnes nepočíta, možno kedykoľvek doinštalovať. V technológii systému sa počíta aj s možnými zmenami nastavenia parametrov v priebehu prevádzkového roka. Podľa želania možno vytvoriť tzv. zákaznícke komponenty – ide napríklad o nové tlačové zostavy alebo úpravy správania systému v špecifických podmienkach konkrétnej prevádzky.

Dverový prístupový terminál EM551 Koncentrátor EM 808.1

Zefektívnenie a skvalitnenie práce

Systém bude podporovať:

 • sledovanie pohybov osôb v reálnom čase.

Presnosť a jednoduchá identifikácia

Evidenciu prístupov osôb zabezpečí:

 • technológia bezkontaktného snímania,
 • inteligentné čítačky umiestnené v blízkosti dverí, ktoré budú snímať údaje z priloženej karty, na základe ktorých PS rozhodne o otvorení, príp. neotvorení dverí. 

Prínos z realizovaných systémov

Zavedenie systému prinesie:

 • históriu pohybov osôb v priestoroch univerzity,
 • zabezpečenie automatickej kontroly vstupujúcich a odchádzajúcich z jednotlivých prístupových zón
 • kontrolu pohybu osôb v pracovnom a mimopracovnom čase,
 • väzbu na iné podsystémy.

Základné funkcie PS:

 • otváranie el. zámku na základe vyhodnotenia prístupových práv,
 • evidencia oprávnených a neoprávnených prechodov cez čítačky,
 • evidencia vstupujúcich a odchádzajúcich návštev v podniku,
 • evidencia blokovania priestorov,
 • automatické otváranie dverí pri poplachu (požiar),
 • automatické zatváranie dverí pri narušení objektu.

 

Verzia pre tlač (PDF)

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.