Stredné školy

Pre stredné školy ponúkame niekoľko  systémov, ktorých základným prvkom je bezkontaktná čipová karta. Systémy používajú kartu typu Mifare (čip Smart Card), ktorá je jednou z najprogresívnejších   súčasných technológií na svete. Základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja. Karta nepotrebuje žiadny cudzí zdroj napájania.

Bezkontaktná čipová karta MIFARE Standard, ktorá umožňuje vysoký štandard pohodlia užívateľa pri jej používaní v oblastiach dennej potreby. Ide o základnú elektronickú identifikáciu vlastníka karty. Karta sa tak stane kľúčom pre žiaka / zamestnanca ku konkrétnym modulom školy. Bez nej sa nedostane do laboratória, internetovej miestnosti, do školského bazéna, neobjedná si stravovanie. V externom prostredí mu preukaz slúži ako električenka a knižničný preukaz.

Všetky tieto myšlienky a funkčnosti sú premietnuté do jedného názvu: projekt Inteligentná škola a Preukaz žiaka.

Cieľom projektu je vybudovanie bezpečnej a modernej školy založenej na aplikáciách používania bezkontaktnej čipovej karty (Preukazu žiaka). Bezkontaktná čipová karta spája v sebe nasledujúce funkcionality:

 • slúži ako identifikačný preukaz žiaka strednej školy (plná náhrada papierového potvrdenia o návšteve školy)

 • bezpečný a kontrolovaný vstup do priestorov školy, laboratórií, šatní, internátov

 • objednávanie stravovacích služieb

 • elektronická žiacka knižka

 • prepojenie na e-learning

 • možnosť odovzdávať zadania, práce a úlohy online (napr. v prípade nemožnosti zúčastniť sa vyučovania – z dôvodu choroby, taktiež toto riešenie je vhodné pre telesne postihnutých žiakov)

 • využívanie externých aplikácií, ktoré sú inicializované v čipe karty (t.j. preukaz žiaka môže slúžiť ako dopravná karta v SAD, DP, ZSSK, vstup do knižníc, použitie vo FaxCopy, elektronická vstupenka, ...)

 • využívanie komerčných zliav na základe vizuálu ISIC a EURO<26

 

Z pohľadu školy projekt Inteligentná škola priniesol pilotným školám:

 • zvýšenie bezpečnosti v prostredí školy (kontrolovaný prístup do šatní, do priestorov školy, kamerový systém, ...)

 • elektronickú evidenciu dochádzky žiakov a učiteľov (odbúranie záškoláctva, nahradenie papierového vypĺňania dochádzky, ...)

 • náhradu papierových straveniek a tým šetrenie nákladov

 • náhradu papierového potvrdenia o návšteve školy v dopravných aplikáciách (žiak pri kúpe zľavneného cestovného lístka na začiatku školského roka nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy. Preukaz je akceptovaný ako plnohodnotná náhrada potvrdenia o návšteve školy)

 • umožnilo využívanie bezkontaktnej čipovej karty v externých aplikáciách

 

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.